“De scripties zijn vakinhoudelijk goed uitdagend. De soft skills waren enorm leerzaam en gaven mij meer inzicht en mooie tools.”

Een allround uitvoerder bij B&U-projecten moet meer dan ooit integraal kunnen aansturen. Bouwprojecten worden immers steeds complexer, waardoor er op organisatorisch, financieel, contractueel en juridisch vlak hoge afbreukrisico’s zijn. Effectief projectmanagement is noodzakelijk voor een optimale projectrealisatie. Spreekt jou dit aan?

Bij deze opleiding leer je alles wat nodig is om als ervaren uitvoerder of hoofduitvoerder de eindverantwoordelijkheid te nemen van projecten met een hoog afbreukrisico. Met de opgedane (vak)kennis en kunde kun je een waardevolle bijdrage leveren in de VO- en DO-fase, om de maakbaarheid in de UO-fase te waarborgen. Je groeit hierbij zowel vakmatig als op persoonlijk vlak.

Vakinhoudelijk kun jij de uitvoering van grotere (complexe) projecten op plannings-, productietechnisch, juridisch en financieel vlak aansturen, overzien en bewaken. Ook kun je het uitvoeringsteam van interne en externe bouwpartners begeleiden in het optimaliseren van het bouwproces. En doordat je aan je persoonlijke effectiviteit en communicatie werkt, leer je gezag uit te stralen om de doelstellingen te behalen.

Inhoud

Voor wie?

Deze opleiding is perfect als je als ervaren uitvoerder in de uitvoering van grote (complexe) bouwwerken wilt doorgroeien naar een senior niveau. Je wilt werken in projecten van grote omvang, waar meerdere uitvoerders en/of assistent-uitvoerders werkzaam zijn, met meer verantwoordelijkheid. Je bent in het bezit van het diploma Uitvoerder B&U, of een hbo-diploma bouwkunde. Beiden met minimaal drie jaar relevante werkervaring als uitvoerder. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. De oefeningen en cases zijn hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst ga je het geleerde in je eigen werk toepassen. Bij de volgende bijeenkomst bespreek je met je medecursisten hoe dit ging. Je krijgt ook twee individuele coachingsgesprekken.

De lessen van de opleidingen Allround Uitvoerder en Allround Werkorganisator worden gecombineerd. Je zit dus met branche- en vakgenoten bij elkaar, zodat je veel van elkaar kunt leren.

Afronding

Je sluit deze opleiding af met het maken van een eindwerkstuk. Bij een positieve beoordeling ga je dit werkstuk tijdens een presentatie verdedigen. Als je slaagt, ontvang je het branche-erkende diploma Allround Uitvoerder B&U en het bijbehorende post-hbo-diploma.

Vervolgopleiding

Projectleider B&U