Risicomanagement

Projecten worden steeds complexer. Zo heeft de omgeving steeds meer invloed, wet- en regelgeving is strikter en stakeholders worden steeds belangrijker. Hoe je omgaat met de risico’s en kansen die daaruit voortkomen heeft dan ook grote invloed op het projectresultaat.

Het goed omgaan met de risico’s en kansen voorkomt veel ellende of bleeders. Tijdens deze korte cursus leer je dat risicomanagement al aanwezig is en hoe dit met slimme toepassingen in de praktijk snel effectiever wordt. Niet als een papieren tijger, maar als sturingsinstrument, waarbij je met je partners een risico-/kansenveld uitwerkt. Zodat je in samenwerking zorgt dat het pallet aan risico’s minimaal effect heeft op het project, terwijl je de kansen wel kunt realiseren.

Je krijgt inzicht in verschillende structuren om risicomanagement in de praktijk neer te zetten. En er is veel uitwisseling over risico’s en beheersmaatregelen met andere professionals in het vak. Hiermee waarborg je het projectrendement.

  • Risicogestuurd projectmanagement;
  • Tips en trucs voor risicomanagement in de praktijk;
  • Toelichting op beschikbare methoden en technieken en
  • Overwegingen welke methode toe te passen de eigen organisatie;
  • Persoonlijke effectiviteit in risicomanagement;
  • Omgaan met belangen en risico-/kansenveld;
  • Systematisch projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch)  identificeren, beheersen en verdelen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl