Risicomanagement

Projecten worden steeds complexer. Zo heeft de omgeving steeds meer invloed, wet- en regelgeving is strikter en stakeholders worden steeds belangrijker. Hoe je omgaat met de risico’s en kansen die daaruit voortkomen heeft dan ook grote invloed op het projectresultaat.

Het goed omgaan met de risico’s en kansen voorkomt veel ellende of bleeders. Tijdens deze korte cursus leer je dat risicomanagement al aanwezig is en hoe dit met slimme toepassingen in de praktijk snel effectiever wordt. Niet als een papieren tijger, maar als sturingsinstrument, waarbij je met je partners een risico-/kansenveld uitwerkt. Zodat je in samenwerking zorgt dat het pallet aan risico’s minimaal effect heeft op het project, terwijl je de kansen wel kunt realiseren.

Je krijgt inzicht in verschillende structuren om risicomanagement in de praktijk neer te zetten. En er is veel uitwisseling over risico’s en beheersmaatregelen met andere professionals in het vak. Hiermee waarborg je het projectrendement.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Risicogestuurd projectmanagement;
 • Tips en trucs voor risicomanagement in de praktijk;
 • Toelichting op beschikbare methoden en technieken en
 • Overwegingen welke methode toe te passen de eigen organisatie;
 • Persoonlijke effectiviteit in risicomanagement;
 • Omgaan met belangen en risico-/kansenveld;
 • Systematisch projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch)  identificeren, beheersen en verdelen.

Voor wie?

Deze verdiepingsmodule is geschikt voor de bouwprofessional met minimaal 4 tot 6 jaar werkervaring, die een opleiding op allround niveau bij BOB-KOB heeft gevolgd of een andere verdiepingsopleiding op hetzelfde niveau.

Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren en hebt de ambitie om je binnen je functie verder te professionaliseren en verder te ontwikkelen.


Opleidingsduur

 • De e-learningmodule;
 • 2 bijeenkomsten van een middag-avond;

Achtergrondinformatie

De ‘Specials for Professionals’ hebben als doel om professionals verder te ontwikkelen op basis van permanente educatie. Door jaarlijks één of meer van deze specials te volgen, groei je door tot een specialist met een brede kijk op zaken.

Werkwijze

Deze verdiepingsmodule wordt blended verzorgd en is een combinatie van e-learning en klassikale bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt, volg je een week voor de bijeenkomst een e-learningmodule. Tijdens de bijeenkomsten staan praktijktoepassingen, leren van de docent en leren met en van elkaar centraal.

De special wordt verzorgd door een professional uit de praktijk, die zijn/haar sporen in de bouw heeft verdiend. Een deskundige, met specialistische kennis en plezier om dit te delen.

Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct toepassen in je eigen werk.

Leerproces en afronding

Omdat we werken in kleine groepen en je je eigen leervragen en werksituatie inbrengt, zijn we in staat om de lesstof af te stemmen op jouw projecten of bedrijfssituatie. Tijdens de terugkomdag geef je een korte reflectie op je bevindingen en formuleer je in groepsverband op A4-formaat een verbeteradvies voor je eigen organisatie.

Na het volgen van het traject ontvang je een bewijs van deelname.


Prijs

Je kunt deelnemen aan deze cursus voor een investering van € 1.275,-.

Dit omvat:

 • De e-learningmodule;
 • 2 bijeenkomsten van een middag-avond;
 • Een terugkombijeenkomst.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl