Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team?
Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden.

De UAV is een set voorwaarden die van toepassing verklaard kunnen worden op zowel overheids- als particuliere werken onder directie. In gangbare bestekken zoals STABU (B&U) en RAW (weg- en waterbouw) wordt verwezen naar de UAV. Het van toepassing verklaren en een juist gebruik van de UAV leidt in hoge mate tot een redelijk evenwicht tussen de belangen, verantwoordelijkheden en risico’s van opdrachtgever en aannemer. Er wordt gewerkt met de meest recente versie van de UAV inclusief verschillen ten opzichte van de voorgaande.

Inhoud

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor jou als je met de UAV werkt en werkzaam bent bij o.a.:

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Afronding

Na afloop van deze cursus ontvang je een verklaring van deelname.

Vervolgcursussen

UAV-Geïntegreerde Contracten
Aanbestedingsreglement Werken ARW