Projectbeheersing

In de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd, dus BEST, te realiseren. In de dagelijkse praktijk staan we nog steeds voor grote uitdagingen, die BEST opleveren in de weg staan.

Het beheersen van projecten is van wezenlijk belang. Of dit nu in de pré-opdracht, realisatie- of exploitatiefase is. Deze Specials for Professionals dragen bij aan jouw ontwikkeling op het gebied van projectbeheersing in elke fase van het bouwproces.

Natuurlijk kunnen we je bij het thema projectbeheersing, maar ook bij andere thema’s, ondersteunen met maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op via 079-325 24 50 en we geven je graag aanvullende informatie.

get_template_part('partial/partial-filter'); ?>

In de bouw wordt >75% ingekocht bij leveranciers en onderaannemers. De kwaliteit van inkoop kan dan ook van grote invloed zijn op het bedrijfsresultaat van de onderneming. De inkoper dient niet alleen kennis van markt, product en proces te hebben,...

Complexe werken vragen om creatieve oplossingen om de bouwtijd te optimaliseren. Naast de toepassing van lean planningen, blijkt er nog voldoende ruimte voor optimalisering en verbetering van bouwtijden. Bouwtijdbeïnvloeding, voor en tijdens de uitvoeringsfase, is en blijft van wezenlijk belang...

Projectdoelen en teamambities zijn het bestaansrecht van elk team. Het verbindt de teamleden met elkaar en zorgt voor focus. Of deze doelen en ambities werkelijkheid worden is het gevolg van de wijze waarop het team samen het proces organiseert, bewaakt...

Projectteams moeten projecten BEST opleveren (binnen Budget, Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de afgesproken Tijd). Daartoe wil je als projectverantwoordelijke grip hebben en houden. Voor de financiële bewaking is het zaak om het project, binnen de gestelde kaders, te...

Projecten worden steeds complexer. Zo heeft de omgeving steeds meer invloed, wet- en regelgeving is strikter en stakeholders worden steeds belangrijker. Hoe je omgaat met de risico’s en kansen die daaruit voortkomen heeft dan ook grote invloed op het projectresultaat....

Projecten zijn vaak niet alleen complex door de techniek, maar veelal ook door (onbedoeld) contraproductief gedrag van in- en externe stakeholders. Er zijn schijnbaar tegenstrijdige belangen en werkrelaties komen onder druk te staan door een verschil van inzicht en onhandig...

Bouwprojecten vinden plaats in een complexe en steeds wisselende omgeving met diverse belanghebbenden. Een juiste invulling van de technische vraag is dan niet voldoende. Alleen met goed omgevingsmanagement bereiken we een optimaal projectresultaat. In deze cursus leer je een omgeving...

Ben jij straks de topper die het project redt!? In de cursus System Engineering leer je hoe je in een project betere definiëring en beheersing stelt. Van initiatief via opstellen van de vraagspecificatie, opstellen en beoordelen van het aanbod tot...

Veel informatie over gebouwen wordt tegenwoordig beschikbaar gesteld in de vorm van 3D modellen. Voor projectleiders betekent dit dat zij de invloed van BIM op het contractmanagement van het bouwproces moeten begrijpen. Ook is het belangrijk om het bouwproces met...

Alle gegevens voor een bouwvoorbereiding gaan bij steeds meer bedrijven via 3D modellen. Maar hoe maakt een werkvoorbereider vanuit een 3D model een planning, een offerteaanvraag en een afroepstaat? Of hoe zorgt de engineering ervoor dat alle onderaannemers op elkaar...

Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team? Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden....

Na afloop van de cursus kun je de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV-GC, tijdig herkennen en beantwoorden. Je kent de verschillen met de UAV en weet wat er  van de partners in...

In de training Systeemgerichte contract beheersing verbreden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun kennis over de beheersing van geïntegreerde contracten. Na afloop van de cursus heb je kennis van het SCB-proces en kun je vormgeven aan verschillende onderdelen hierin. Je kunt...

In een projectomgeving als de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden stakeholders en op tijd te realiseren. Op waarde-creatie gerichte bedrijfsvoering en voorspelbaar bouwen met een minimum aan verspilling is daarbij noodzakelijk. Daarmee...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl