“Bij een klein bureau komen veel zaken niet uitgebreid aan de orde. Bij deze opleiding wel.”

Als projectleider bij een architecten- of adviesbureau krijg je meer en meer te maken met zaken als korte voorbereidingstijden, strakke budgettering, nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechnieken, invloeden van de overheid en inspraakprocedures. Doordat je (vaak) de algemeen coördinator bent, heb je met alle partijen in het bouwproces te maken. Bij deze opleiding leer je het bouwproces van ontwerp tot nazorg te analyseren en beheersen aan de hand van de vijf beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Ook is er veel aandacht voor het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Je moet immers met alle bouwpartners goed kunnen communiceren.

Inhoud

Voor wie?

Dit ontwikkeltraject is perfect als je een (assistent) projectleider bent bij een architectenbureau, ingenieursbureau, projectontwikkelaar, woningcorporatie of overheidsdienst (betrokken bij de organisatie van bouwwerken). Je hebt minstens drie jaar (bureau)ervaring of een hbo-diploma bouwkunde of civiele techniek op zak en bent momenteel werkzaam als (assistent-)projectleider. Je hebt al enige ervaring in het zelfstandig coördineren van een project als het gaat om planning, kosten, kwaliteit en organisatie. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

Je krijgt theorielessen, afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen en cases. De theoretische basis die je opbouwt vormt het fundament om professioneel te werken in de praktijk. Het zogeheten voorbeeldproject is een leidend element bij alle modulen.

Afronding

Je sluit deze opleiding af met een eindwerkstuk. Als je slaagt, ontvang je het branche-erkende diploma Projectleider (Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau).

Vervolgopleiding

Leergang Bedrijfsleiding