Verf en Onderhoud

Aan het conserveren en beschermen van kostbare materialen, constructies en panden wordt jaarlijks door Woningbouwverenigingen, overheden en bedrijven enorme bedragen aan onderhoud uit gegeven. Veel van dit onderhoudswerk heeft te maken met verf.

Maar welke verf gebruik je op welke ondergrond en hoe bepaal je het moment wanneer verfonderhoud nodig. Die kennis kan je opdoen in deze module. Je krijgt kennis van de verschillende verftypes en systemen en gaat ook in de praktijk aan de slag met het bepalen van de conditie van het verfwerk. Hierbij worden de actuele ontwikkelingen als duurzaamheid en gebruik van NEN 2767 meegenomen

In deze opleiding wordt ingegaan inventarisatie, inspectie, onderhoud, keuringen, controles en toezicht. Met de verzamelde gegevens kan je input leveren voor het bijstellen en/ of aanpassen van de uitvoering van onderhoud en / of de op te stellen rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen. Deze kennis helpt je om de juiste beslissing voor onderhoud te nemen en offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

Inhoud

 • Eigenschappen van type verf en verfsystemen en toepassing daarvan in relatie tot de ondergrond en het vervolgonderhoud.
 • De invloed van ondergrond en milieuomstandigheden op de levensduur van verfsystemen.
 • Schadebeelden inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden i.r.t. NEN 2767 deel 2.
 • Omgaan met verf technische adviezen van leveranciers.
 • Verduurzamingsmogelijkheden.
 • Applicatiemethoden, verwerkingsvoorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Verfsystemen en ondergronden.
 • Algemene kennis van kosten zoals; prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Voorbereiding en uitvoering van een inspectie op locatie.
 • Garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lianne Ladage

079-325 24 70

ladage@bob-kob.nl