Projecten organiseren en aansturen vanuit een helicopterview

Projectleiders bij advies- en architectenbureaus moeten, vergeleken met projectleiders bij bouwbedrijven, een bredere blik hebben. Daarom biedt BOB-KOB deze doelgroep een specifieke opleiding aan. Hierin leren projectleiders vanuit een helicopterview te kijken, om projecten optimaal te organiseren en effectief aan te sturen.

De opleiding Projectleider Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau (POA) wordt door BOB-KOB specifiek gegeven voor de (aankomend) projectleiders bij advies- of architectenbureaus. Ernest Boel is als docent al jarenlang nauw betrokken bij de opleiding. Hij schetst het verschil met projectleiders bij bouwbedrijven: “Daar ligt de focus veel meer op de uitvoering. Chargerend redeneren projectleiders bij bouwbedrijven vaak ‘geef mij de tekeningen en dan vertel ik wat het kost’, terwijl wij de mensen juist leren hoe je binnen het budget een gebouw kunt realiseren.”

Ernest Boel, docent van de opleiding Projectleider Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau

Leren aan het juiste touwtje te trekken

“Deelnemers zijn bij voorkeur al actief als (assistent) projectleider”, vertelt Ernest. “Een zekere basiskennis of ervaring is zeker gewenst. Beginnende of meer ervaren projectleiders bij de ontwerp- of architectenbureaus halen het meest uit de opleiding. Zij leren hoe zij, door alle mogelijke invloeden en randzaken mee te nemen, aan de juiste touwtjes moeten trekken om maximaal effectief te zijn.”

Rode draad project

De opleiding wordt klassikaal gegeven, waarbij deelnemers huiswerkopdrachten doen aan de hand van het ‘rode draad project’. Ernest: “De opgedane kennis passen ze vervolgens toe in de eindopdracht, dat is altijd een concreet project waar ‘bijzondere’ aspecten in verwerkt zijn. Zo kregen ze een keer een schoolgebouw voorgeschoteld, waarbij het bestemmingsplan niet toereikend was voor de gebouwhoogte. Of een gezondheidscentrum, waarin bijvoorbeeld tandartsen en huisartsen kwamen, die nog huurcontracten hadden.”

Vanuit een helicopterview afstand nemen van de techniek

“Juist de zaken die niet direct met het gebouw te maken hebben zijn voor de advies- en architectenbureaus van groot belang. We willen de deelnemers bewust maken van de randzaken die bij projecten een rol kunnen spelen. We leren hen om vanuit een helicopterview afstand te nemen van de techniek en integraal de randzaken en de omgevingsinvloeden te analyseren. Pas dan kun je effectief aansturen.”

Breder kijken dan het project

Ernest is, samen met Gertjan Drost als hoofddocent nauw betrokken bij de opleiding. Ernests focus ligt daarbij op het vak projectplanning. “Daarbij kijken we breder dan het project. We behandelen de planning voor het totale bouwproces, van initiatief tot oplevering en nazorg. Waarbij we kijken hoe je dat, met weinig gegevens en zonder dat er veel vast ligt, toch kunt opzetten.”

Eindopdracht

“In de eindopdracht komt het geleerde samen. Hier maken ze een compleet plan van aanpak, waarin ze voor een concreet project aangeven hoe ze dat willen aanvliegen. Met aandacht voor zaken als hoe je de kosten op een juiste manier aangeeft bij de opdrachtgever. Welke informatie is daarbij nodig en hoe organiseer je dat?”

Complicerende factor is de arbeidsrelatie architect/projectleider

“Een complicerende factor is dat projectleiders bij architectenbureaus vaak zelf geen architect zijn. Ik zeg weleens gekscherend dat die projectleiders de ongeleide projectielen, die architecten vaak zijn, in goede banen moeten leiden”, lacht Ernest. “Dat is soms lastig voor projectleiders die rapporteren aan een architect waarbij ze in dienst zijn. Maar projectleiders moeten de richting aangeven en voorkomen dat architecten maar blijven ontwerpen, soms zelfs tot aan de oplevering. Omdat dit zowel om kennis vraagt als om persoonlijke competenties, is er in de opleiding ook een blok over communicatie opgenomen. Vaak zie je dat ze daarin zelfs de grootste stappen maken”, onderstreept Ernest het belang van die ‘zachte aspecten’.

Deelnemers kunnen project in goede banen leiden

“Ik vind de persoonlijke groei die mensen doormaken geweldig om te ervaren. We zien dat terug in de kwaliteit en de compleetheid van de eindopdrachten. Dan laten ze zien dat ze het project in goede banen leiden, aan de hand van de kennis en inzichten die we hebben behandeld. Dat onderstreept voor mij ook de kwaliteit en het belang van deze opleiding voor de ontwerp- en adviesbureaus.”

Publicatiedatum: 4 oktober 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl