Praktische vertaalslag kracht van workshop Loon- en salarisadministratie

De workshop Loon- en salarisadministratie is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsrecht of de WW. Daarnaast worden de fiscale maatregelen, die met Prinsjesdag worden aangekondigd, verduidelijkt. Docent Roelof van Marrum is ook dit jaar weer van de partij om helderheid te geven.

“Ik geef de workshop Loon- en Salarisadministratie al bijna 15 jaar en voor veel deelnemers is dit vaste prik”, vertelt Roelof van Marrum trots. “De cursisten bestaan voor het grootste deel uit salarisadministrateurs, medewerkers van de HR-afdeling en hun leidinggevenden. Mensen van de financiële afdeling die de verantwoordelijkheid hebben voor lonen vinden zo’n dag perfect. In één dag weten ze wat er relevant is en waar ze vanuit finance aandacht voor moet hebben.”

Loon- en salarisadministratie met een bouwsausje

“Het is leuk om van de deelnemers terug te horen dat de workshop aanslaat en dat men er in de praktijk echt iets aan heeft. Dat komt denk ik omdat ik lange theoretische verhalen probeer te vermijden en met werkbare praktijkoplossingen kom”, vervolgt Van Marrum. “Bedrijven die werkzaam zijn in de bouw zouden zeker moeten komen. We bekijken alles namelijk vanuit het perspectief van de bouw. Ook vanuit een andere sector kun je het prima volgen, alleen zul je op bepaalde momenten even moeten schakelen naar hoe het in jouw sector geregeld is. We geven de workshop ook al jaren incompany bij een aantal grote aannemers. En nu zijn we zelfs gevraagd door een van de grootste accountantskantoren van het land, dan halen we natuurlijk wel het bouwsausje eraf.”

Onderwerpen workshop

De workshop Loon- en salarisadministratie gaat vanaf november weer van start op diverse plaatsen in het land. Welke onderwerpen worden er ditmaal behandeld? Van Marrum: “De eerste stap in het nieuwe belastingstelsel komt uiteraard aan de orde in de workshop. Hoe werkt dat qua tarieven en wat betekent dat voor de loonstrook? Verder gaan we vaart maken met de Wet arbeidsmarkt in balans. Eigenlijk is dat een reset van de Wet werk en zekerheid die een paar jaar geleden is ingevoerd. Die heeft het niet op alle punten goed gedaan en dus worden er een aantal dingen teruggedraaid.”

Verlof in de bouw

Van Marrum gaat verder: “We gaan ook aandacht besteden aan het nieuwe wetsvoorstel met betrekking tot verlofregelingen, daarin wordt de nadruk gelegd op zorg in combinatie met thuis. Verlof nemen om voor je kind te zorgen wordt in de bouwcultuur nog niet algemeen geaccepteerd. Uitvoerders vinden dat maar lastig, want hoe zit het met de planning? Ik denk echter dat de bouw er niet meer aan ontkomt.

Als je nieuwe wetgeving krijgt zie je dat mensen zich nog beter gaan realiseren wat voor rechten ze eigenlijk al hadden. Dan gaan ze aanspraak maken op zaken die in het overige bedrijfsleven als voorkomen normaal worden ervaren en in de bouw nog niet echt. In de crisis keek je wel uit om over dat verlof te beginnen, want dan lag je er als eerste uit. Nu kunnen werknemers in de bouw zich wat meer permitteren. Dat is een reden waarom dat voorstel in combinatie met verlof echt wel een plekje krijgt in deze workshop.”

Complexiteit en dynamiek

Als adviseur met een eigen adviesbureau is Van Marrum goed op de hoogte van de wijzigingen: “Ik volg veel nieuwskanalen en dan zijn de wijzigingen moeilijk te missen. Met relevante wetgeving pak ik de wetteksten erbij en lees de memorie van toelichting. Ook volg ik het proces van adviesaanvraag van de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Dan weet ik waar de nuances liggen en waarover gesproken wordt. Een eventuele verandering kan ik daardoor ook veel sneller duiden.

Loon- en salarisadministratie bestaat uit allerlei facetten. Ik heb zowel met werknemers als werkgevers te maken. De belangen lopen niet altijd parallel en ik vind het leuk om die partijen toch bij elkaar te brengen zodat ze oog hebben voor elkaar. Als er wet- en regelgeving is die op een bepaald vlak vaak verandert dan is het dit. Die complexiteit en dynamiek dat trekt mij heel erg aan en het feit dat het over mensen gaat.”

Praktische vertaalslag

Naast het geven van workshops en het zijn van adviseur is Roelof van Marrum ook werkzaam in het bouwbedrijf van zijn broer: “Ik help mijn broer bij de financiële administratie en bij de loon- en salarisadministratie. Alles wat de deelnemers meemaken, maak ik zelf ook mee. Ik ben niet een verhalenverteller die zegt hoe het in een ideale wereld zou moeten werken, maar ik maak een praktische vertaalslag. Het lukt me aardig om dat goed over te brengen en dat is ook de kracht van deze workshop.”

Publicatiedatum: 3 oktober 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl