“Bouw- en woningtoezicht is een fantastisch vakgebied!”

“Ik heb een fantastisch vak: geen project is hetzelfde en binnen de kaders zoek je creatief naar maatwerkoplossingen om mensen te helpen”. Met passie en bevlogenheid vertelt Patrick van Loon over het vakgebied Bouw- en woningtoezicht. Met hetzelfde enthousiasme zet hij zijn kennis en ervaring in als docent bij BOB-KOB. Niet alleen binnen de bekende opleidingen ABW 1 en ABW 2, voor Ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht, maar nu ook in de nieuwe workshop Bbl voor juristen.

Aan het einde van zijn opleiding hts bouwkunde maakte Patrick kennis met twee gemeentes. “Ik had stages gelopen bij een aannemer en een architectenbureau, maar dat sprak mij niet direct aan. Bij de gemeente Ridderkerk voelde ik wel een klik, en zette ik mijn eerste stappen in de prachtige wereld van bouw- en woningtoezicht.” Een wereld waarin hij inmiddels al meer dan twee decennia met veel plezier actief is. Na, via detachering, bij veel gemeentes in de keuken te hebben gekeken, is hij bij de gemeente Rotterdam, samen met 2 collega’s, verantwoordelijk voor een team van 80 mensen, van vergunningverleners tot toezichthouders.

Patrick van Loon, o.a. docent bij BOB-KOB voor de ABW

Permanente educatie is een noodzaak

Zijn eerste leidinggevende herkende ook een ander talent bij Patrick. “Mijn afdelingshoofd was al jaren docent bij BOB en dacht dat dit ook wel iets voor mij zou zijn. Dat was 18 jaar geleden mijn start als docent. Ik noem dat tegen cursisten altijd mijn meest uit de hand gelopen hobby.” Patrick is als docent ook verantwoordelijk voor de lesstof. “Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat het lesmateriaal altijd up-to-date is. De dynamiek in het vakgebied is immers zo groot, dat kennis snel is verouderd. Voor professionals is permanente educatie dan ook absolute noodzaak!”

Kaders kennen en leren hanteren

Daarnaast is ook de rol van de mensen in het vakgebied sterk veranderd. “Tegenwoordig wordt er veel meer van ons verwacht en dat vraagt andere competenties. Dat is ook logisch want met de Omgevingswet worden gemeenten meer een onderdeel van het bouwproces. Zo wordt omgevingssensitiviteit steeds belangrijker, want mensen accepteren niet meer dat we sec toetsen en afwijzen. Daar moeten we mensen echt in meenemen en dat is zeker voor starters best spannend. Cursisten zijn dan ook vaak zoekend naar hun rol als ambtenaar, naar hun speelruimte binnen de regels. Daarom moet je als ambtenaar niet alleen de kaders kennen, maar ook weten hoe je die kaders kunt hanteren.”

Nieuwe workshop Bbl voor juristen

Als docent is Patrick nauw betrokken bij de modules Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de opleidingen ABW 1 en ABW 2. “Dat zijn in mijn ogen dé standaardopleidingen in ons vakgebied. Daarbij is ABW 1 vooral bedoeld voor relatieve starters en ABW 2 voor de meer ervaren professionals.” Sinds kort biedt BOB-KOB ook een nieuwe workshop aan, die door Patrick mede is ontwikkeld. “In de workshop nemen we juristen en juridisch-administratief medewerkers, die binnen gemeentes te maken krijgen met het Bbl, in een dag mee in de werking en de systematiek van het Bbl. Waarna zij dat kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van bezwaar-, beroeps- of handhavingsdossiers.”

Theorie koppelen aan praktijkvoorbeelden

In alle opleidingen ligt veel nadruk op casuïstiek. “We koppelen de inhoud waar mogelijk aan concrete voordbeelden, ook uit de praktijk van de cursisten. Dan zie je vaak dat mensen een ‘aha-erlebnis’ krijgen omdat ze voor het eerst echt begrijpen hoe de materie toegepast kan worden. Als docent is het fantastisch om mensen zo te zien groeien in hun rol in en in hun zelfvertrouwen!”

De diversiteit maakt het vak ongelooflijk leuk en afwisselend

Juist het feit dat er binnen de gestelde kaders ruimte is om creatieve oplossingen te vinden, maakt het vak volgens Patrick zo interessant. “Het vakgebied ontstond lang geleden, als een soort bouwpolitie. En natuurlijk zijn er nog steeds heldere regels, maar die zijn vaak veel minder rigide dan mensen denken. Daardoor, en dat wordt ook van ons verwacht, kun je maatwerk leveren aan bedrijven of particulieren in je gemeente. Bovendien kan zelfs een relatief eenvoudig gebouwtje hele interessante aspecten hebben, van bouwtechniek tot conflicten met de buren. Die diversiteit maakt ons werk ongelooflijk leuk en afwisselend. Ik ga dan ook iedere dag met enorm veel plezier naar mijn werk!”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl