“Bedrijven en mensen moeten continu ontwikkelen om niet stil te staan”

Dries Willems is als Hoofd Productie en MT-lid bij Giesbers Wijchen Ontwikkelen en Bouwen medeverantwoordelijk voor het opleidingsbeleid. Hij is enthousiast over de focus van BOB-KOB op kortlopende cursussen met de Specials for Professionals: “Snelheid en wendbaarheid worden steeds belangrijker bij het opleiden.”

Dries Willems, Hoofd Productie en MT-lid bij Giesbers Wijchen Ontwikkelen en Bouwen

Ontwikkelen en opleiden zijn essentieel

“Wij realiseren met 80 medewerkers jaarlijks zo’n 55 miljoen euro aan omzet, gelijkelijk verdeeld over Woningbouw en Utiliteit. Wij zijn al jaren gericht op het binden en boeien van onze mensen. Onze medewerkers zijn samen met de klanten onze belangrijkste succesfactor. Wij zijn heel erg bezig met onze werknemers: wat ze willen en wat ze belangrijk vinden. Hoe we eigenlijk een sexy bedrijf kunnen zijn. Ontwikkelen en opleiden zijn daarbij essentieel.”

“Een mooi voorbeeld vind ik dat we enkele jaren geleden onze bouwplaatmedewerkers hebben gevraagd of zij zich wilden ontwikkelden tot uitvoerder. Het hoefde niet maar we wilden ze de kans bieden. Een aantal heeft die kans gegrepen en de BOB-opleidingen Meewerkend/ Assistent Uitvoerder en zelfs Uitvoerder gevolgd.”

Iedereen heeft een persoonlijke coach

“Naast de Persoonlijke OntwikkelPlannen (POP) werken we ook met coaches. Iedereen in ons bedrijf heeft een eigen coach, waarmee hij of zij gemiddeld eens per 6 weken een ontwikkelgesprek heeft. Die coaches worden gekozen op basis van je individuele behoeften en een coach kan zowel een collega als een externe zijn. Na 1,5 jaar evalueren we of je een andere coach nodig hebt, als bijvoorbeeld iemands ontwikkeldoelen veranderen en er andere leerdoelen ontstaan.”

Jongere generaties vinden ontwikkeling en ontplooiing belangrijker

“De jongere generaties hebben andere wensen en behoeften. Zaken als ontwikkeling en ontplooiing vinden zij vaak belangrijker dan vastigheid. Geld heeft ook vaak een andere waarde voor hen. Daar spelen we in ons beleid uiteraard op in. Zo geven we veel aandacht aan doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Daar helpen we onze mensen bij.”

Een maatschappelijke verandering

“De nieuwe aanpak van BOB-KOB, met veel aandacht voor kortlopende cursussen, de Specials for Professionals, spreekt mij erg aan. Enerzijds omdat mensen veel minder behoefte hebben aan lange opleidingen. Gezinnen bestaan veel vaker uit tweeverdieners en mensen willen na hun werk ook bewust van hun gezin genieten. Dat is een verandering in de maatschappij waar je als werkgever rekening mee moet houden.”

Als je niet ontwikkelt sta je stil

“Tegelijkertijd moet je continu blijven ontwikkelen. Zowel bedrijven als medewerkers, want als je dat niet doet sta je stil en stilstand is achteruitgang. Zeker in deze tijd waarin de markt continu in beweging is en veranderingen steeds sneller gaan. Je moet gewoon mee in de vele innovaties, de duurzaamheidsslag en de persoonlijke skills die nodig zijn in de bouw. Dat vraagt ook om opleiders die flexibel en wendbaar zijn, om nieuwe kennis snel aan te kunnen bieden. Korte en specialistische cursussen zijn dan het antwoord. Ik denk dat die Specials for Professionals dan ook wel eens heel goed kunnen aanslaan.”

Publicatiedatum: 14 mei 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl