Op 1 januari 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van kracht geworden. In deze wet wordt geregeld dat de medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en provincies moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Daarna volgt dat de kennis van die medewerkers ook op niveau gehouden moet worden en om dit te bewerkstelligen wordt Permanente Educatie ingezet.

Permanente Educatie (PE) heeft een plek gekregen in de kwaliteitseisen van de wet VTH. Het blijft alleen nog even de vraag op PE wettelijk verplicht wordt of dat het een vrijblijvend karakter behoud. Het is hoe dan ook een goede ondersteuning voor gemeenten en kan BOB je hierbij prima van dienst zijn. Het aanbod Trainingen en Workshops is samengesteld in overleg met jouw managers.

 

Test jezelf

Om jouw werkzaamheden goed uit te voeren is actualiteit van kennis een must. De dagelijkse realiteit is dat de wetgever veel en vaak de wet- en regelgeving wijzigt. Voor jou de uitdaging om deze veranderingen nauwlettend te volgen. Om je hierbij een praktisch hulpmiddel te bieden hebben wij van de belangrijkste onderwerpen uit de kwaliteitscriteria waarmee je jezelf een spiegel kunt voorhouden.

Stel dat je binnenkort een functioneringsgesprek hebt en je je daarop wilt voorbereiden, dan kun  je voor jezelf op basis- en verdiepend niveau testen afleggen. Zo ontdek je of de bij jouw aanwezige kennis nog voldoet of dat er onderwerpen zijn die je graag wil actualiseren. Je kunt dus gericht een keuze maken voor het volgen van een workshop of cursus.

Zie formulier aanvraag testen

 

Ervaringen met Permanente Educatie:

Interview met Tom Smit

Interview met Else Poortvliet

 

Certificaten

Van ieder deelname aan een workshop, training en dergelijke zul je een bewijs van deelname ontvangen. In het kader van permanente educatie zal hiervan ook een afschrift gestuurd worden aan de afdeling P&O ten behoeve van de jaarlijkse verantwoording in het kader van de kwaliteitscriteria.

 

INSCHRIJVEN :

 

  Opleiding/training

  Persoonsgegevens

   

  Akkoord manager

  Leidinggevende/teammanager heeft akkoord gegeven voor deelname.

  beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden

   

  Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gerda Blaauw

  088 425 63 00

  blaauw@bob-kob.nl