Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2022 en de verzamelnota SZW 2023 bekend gemaakt met alle kengetallen waarmee in 2023 rekening moet worden gehouden.
Deze keer gaan we ook de vertaling van het regeerakkoord zien in de aangekondigde wet- en regelgeving. Om je wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en Salarisadministratie.
Docenten Roelof van Marrum en Paul Soethout starten in oktober weer met de Workshop Loon- en Salarisadministratie die diverse locaties in het land wordt gegeven.

Inhoud

Actualiteiten 2022/2023
De aangekondigde wijzigingen voor 2023, maar ook de relevante actualiteiten 2022 komen aan de orde. Denk aan de fiscale wijzigingen m.b.t. vergoedingen en verstrekkingen, de uitwerking van het Regeerakkoord en de beoogde hervorming van de arbeidsmarkt. Tevens zal er aandacht zijn voor de dit jaar ingevoerde nieuwe wetten over voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden en het doorbetaald ouderschapsverlof.

Pensioenakkoord
De wet toekomst pensioen zal ook invloed hebben op de pensioenregeling in de bouw. Sinds 2021 geldt al de zwaar-werkregeling voor oudere bouwplaatsmedewerkers, die hierdoor 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Welke mogelijkheden geeft de pensioenregeling van de bouw nog meer? En welke veranderingen gaat het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengen voor de pensioenregeling in de bouw. Het antwoord op deze vragen en nog veel meer relevante zaken krijg je te horen tijdens de workshop.

Cao Bouw
Aan het einde van het jaar loopt de Cao weer af. Eventuele ontwikkelingen richting een nieuwe Cao zullen uiteraard worden behandeld. Ook staan we stil bij een aantal specifieke elementen van de huidige Cao. Denk hierbij aan reizen en de ingeleende arbeidskrachten.

Voor wie?

De workshop s voor jou interessant als je in, of ten behoeve van, het uitvoerende bouwbedrijf de loonadministratie als hoofd- dan wel als neventaak vervult of binnenkort gaat vervullen.

Achtergrondinformatie

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit kan ook je eigen casus of voorbeeld zijn.

Afronding

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.