Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan en de verzamelnota SZW bekendgemaakt met alle kengetallen waarmee in 2025 rekening moet worden gehouden.

De grote vraag is natuurlijk welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog gaat behandelen en welke invloed de verkiezingsuitslag in november zal hebben op het komende beleid. Om je wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en Salarisadministratie.

Docenten Roelof van Marrum en Paul Soethout starten in oktober weer met de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

Inhoud

Actualiteiten 2024 en wijzigingen 2025 – de inhoud wordt later dit jaar aangepast
De aangekondigde wijzigingen tijdens Prinsjesdag voor 2025, maar ook de relevante actualiteiten 2024 komen aan de orde. Denk aan de mogelijkheden m.b.t. verduurzaming met hulp van de werkgever in de vorm van leasefiets, zonnepanelen en warmtepompen. Ook het belang van een correct ingediende loonaangifte wordt uitvoerig behandeld nu de Belastingdienst hierop steeds meer gaat controleren en binnenkort het besluit IKV in werking gaat treden.

Hervorming arbeidsmarkt
We gaan het ook hebben over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Cao Bouw
Aan het einde van het jaar loopt de Cao weer af. Eventuele ontwikkelingen richting een nieuwe Cao zullen uiteraard worden behandeld. Ook staan we stil bij een aantal specifieke elementen van de huidige Cao. Denk hierbij aan reizen en de ingeleende arbeidskrachten.

Voor wie?

De workshop is voor jou interessant als je in, of ten behoeve van, het uitvoerende bouwbedrijf de loonadministratie als hoofd- dan wel als neventaak vervult of binnenkort gaat vervullen.

Achtergrondinformatie

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit kan ook je eigen casus of voorbeeld zijn.

Afronding

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.