We zitten middenin de energietransitie en nog niet alles is uitontwikkeld. Dat levert een hoop vragen op. Daarentegen is er ook al veel geprobeerd, geëxperimenteerd en bereikt door koplopers, bouw- en installatiebedrijven, corporaties en gemeenten. Met deze training maken we de volgende stap.

Hoe renoveer en bouw je met hoge energieambities? Welke mogelijkheden zijn er? Waarom zou je het doen als aanbieder/opdrachtgever? Wat zijn de consequenties? Wat betekent het voor mij en voor mijn organisatie en de samenwerking met anderen? Waar staat mijn organisatie in het speelveld? Waar moet ik op letten als we een project gaan starten? Wat kan ik verwachten aan weerstand of aan input van collega’s of partners in het project? Hoe komen we tot het beste resultaat?

Je leert concrete en kritische vragen te stellen aan de mensen met wie je samenwerkt in een traject. Daarnaast krijg je ook antwoord op de vraag hoe je het kunt aanpakken.

Inhoud

Tijdens de lesdagen speelt techniek een belangrijke rol, maar de integrale aanpak (technisch, organisatorisch en economisch) staat centraal, in combinatie met het inspelen op klantenwensen en -behoeftes en het afstemmen van de eigen organisatie op deze nieuwe werkelijkheid.

Dag 1 – Duurzaamheid en integrale aanpak

Dag 2 – Praktijksimulatie ‘Energiebesparing bestaande woningbouw’

Dag 3 – Techniek en praktijk

Dag 4 – De financiële kant van renoveren

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals die de bestaande woningvoorraad willen verduurzamen of opdracht hiertoe willen geven.

Werkwijze

Reality game
De reality game ‘Energiebesparing bestaande woningbouw’ maakt onderdeel uit van de training. In een spelsituatie – gebaseerd op de praktijk – ervaar je levensechte dilemma’s en leer je het proces en de complexe dynamiek in al haar fasen begrijpen, van verschillende kanten.

Na de training kun je:

Docenten

De training is ontwikkeld in opdracht van OTIB en ISSO en wordt verzorgd door BOB opleidingen in samenwerking met SlimRenoveren en Nyenrode Business Universiteit. De docenten, Anke van Hal, Doris de Bruijn, Maurice Coen en Sean Vos, zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaam renoveren en goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ze werken in de dagelijkse praktijk met bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en gemeenten aan renoveren met hoge energieambities, wijkgericht aanpakken, de aardgasvrijopgave en ontwikkeling van nieuwe concepten.

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.