“Mensen en hun gedrag zijn de derde succesfactor bij verduurzamen”

Hoogleraar Duurzaam Bouwen Anke van Hal onderzocht hoe het draagvlak voor de verduurzamingsopgaaf vergroot kan worden. Essentieel in het slagen is in haar optiek dat we streven naar een fusie van belangen. Want door koppelingen te maken met andere behoeften neemt het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen fors toe.

Duurzaamheid als een middel om doelen te bereiken

“Hoewel bijna niemand tegen duurzaamheid is, zijn veel mensen hier in hun dagelijks leven minder mee bezig dan we vaak denken. Om die groep mensen mee te krijgen in de energietransitie moeten we koppelingen maken met wat zij belangrijk vinden. Duurzaamheid zet je dan in als een middel om hun doelen te bereiken in plaats van als een doel op zich.”

Prof. Anke van Hal, MSc, PhD. Professor Sustainable Building at Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is Anke van Hal een van de auteurs van de 4-daagse training Verduurzaming bestaande woningbouw.

“In de praktijk zie je dat mensen duurzaamheid weliswaar mooi meegenomen vinden, maar zij vinden andere zaken belangrijker, dus leg die koppeling. We noemen dat ook het streven naar een fusie van belangen. Dat vereist dat je breder moet kijken en dat je creatiever bent met het leggen van verbanden.”

Vraag de bewoners wat zij belangrijk vinden

“De wijk is voor bewoners erg belangrijk en verbeteringen daarin wekken enthousiasme op voor verdere verduurzaming. Door samen met de bewoners de woonomgeving toekomstbestendig te maken ontstaat er een positieve dynamiek en een andere emotionele beleving. Daardoor neemt de kans toe dat er ook draagvlak voor aanpassingen op woningniveau ontstaat. Zeker als je de bewoners vanaf het begin bij het maken van plannen betrekt en hen vraagt wat zij belangrijk vinden. Daarmee kun je bij bewoners ook het beeld kantelen dat de overheid een probleem op hun bordje gooit.”

Klimaatbestendige maatregelen op wijkniveau

“Bij verduurzaming ligt de focus vaak op CO2-reductie op woningniveau. Maar door uit te zoomen naar het woonklimaat op wijkniveau kun je het woongeluk van mensen veel breder aanpakken. Water en groen zijn in wijken bepalende geluksfactoren. Integreer daarom de woningverduurzaming met aanpassingen waardoor mensen met droge voeten naar hun huis kunnen lopen, dat in de zomer de hitte draaglijk is en we bij droogte voldoende waterbuffering hebben. Door op wijkniveau klimaatbestendige maatregelen te nemen krijg je sneller draagvlak voor andere maatregelen.”

Zoek naar creatieve koppelkansen

“Kernpunt is dat je met de bewoners kijkt naar wat zij belangrijk vinden. Dat verschilt per situatie maar die holistische aanpak is essentieel. Omarm daarom de complexiteit en zoek in brede zin naar creatieve koppelkansen. Je bent toch bezig in de wijk dus zorg in je aanpak dat er meer groen komt en meer water. Misschien kun je bij de aanleg van een warmtenet meteen het parkeerprobleem oplossen of enge plekken aanpakken.”

Mensen en gedrag zijn de derde succesfactor

“Mensen en hun gedrag zijn, na geld en techniek, de derde succesfactor in de verduurzaming. Mijn pleidooi is daarom om duurzaamheid niet als je doel te beschouwen, maar als middel om mensen te helpen. Dat vraagt aan de voorkant veel meer werk omdat je heel goed moet uitzoeken wat er leeft in de wijk en wat de mensen bezighoudt. Maar als je mensen meekrijgt dan kan het daarna ook heel snel gaan. Bovendien is het veel fijner om aan te sluiten op enthousiasme dan dat je mensen moet overtuigen en weerstand moet overwinnen. Uiteindelijk bereik je veel meer!”

Publicatiedatum: 21 oktober 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl