In deze training leer je de effecten van het eigen gedrag en dat van anderen begrijpen. Tevens leer je hoe je eigen gedrag zodanig kan aanwenden dat een gewenst resultaat wordt bereikt. Na de training ben je in staat om effectiever gesprekken te sturen in uiteenlopende situaties en effectief om te gaan met verschillende typen werkoverleg (opzetten en uitvoeren). Ook heb je inzicht gekregen in leidinggeven en geleerd om verschillende stijlen (inclusief instrueren) situationeel toe te passen.

Aansturing op de bouwplaats in de vorm van communicatie, informatie en het geven van instructies is van groot belang voor de efficiency van bedrijven. Het wordt dus steeds belangrijker om naast de vaktechniek, sociale vaardigheden te beheersen. Ook het werkoverleg is een regelmatig terugkerende activiteit die belangrijk is voor het bouwproces. Tijdens het werkoverleg krijgen immers de organisatie, de coördinatie, de planning, de bewaking en de bijstelling van het bouwproces concreet gestalte. Het is dan ook van belang dat werkoverlegsituaties zo effectief mogelijk ingericht worden. Het leidinggeven aan eigen mensen en onderaannemers vereist kennis en vaardigheden om de onderlinge samenwerking te stimuleren en te beïnvloeden. Voor het goed kunnen vervullen van een opdracht is het essentieel dat de instructie duidelijk is en de juiste controlemiddelen worden gehanteerd.

Inhoud

Voor wie?

Deze vierdaagse training is bedoeld voor voorlieden en meewerkend/assistent uitvoerders.

Werkwijze

De vaardigheden en technieken leer je aan de hand van rollenspelen, discussies en cases onder leiding van een ervaren trainer die bekend is met de bouw. Korte inleidingen worden afgewisseld met veel oefenen waardoor er gelegenheid is de eigen vaardigheden te verbeteren.

Afronding

Na het volgen van de training ontvang je een verklaring van deelname.

Vervolgopleiding

In overleg bijvoorbeeld Meewerkend/assistent uitvoerder.