Permanente Educatie

Met Permanente educatie kun je actuele kennis en vaardigheden in je werk waarborgen. Tegenwoordig is het essentieel voor professionals om op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving. Net als het aanleren van de daarbij behorende vaardigheden.

Inmiddels hebben we al jarenlang ervaring in het opleiden van medewerkers van de VTH-afdeling van gemeenten en Omgevingsdiensten. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) krijgen uiteraard in plek in ons lesaanbod. Hiermee willen we de medewerker van een private kwaliteitsborger ondersteunen bij het actueel houden van de kennis en kunde die hierbij gevraagd wordt.

Opleidingsaanbod afgestemd op VTH

In de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van 2016 is geregeld dat de medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en provincies moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen (versie2.2.).
BOB heeft alles in huis om het opleidingsprogramma voor jouw gemeente op maat af te stemmen op de eisen van de wet VTH. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil brengen en houden. Al meer dan 45 jaar zijn we met de opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht, ABW 1 en 2, een goede opleidingspartner voor gemeenten. Naast de ABW zijn workshops onder andere op het gebied van Brandveiligheid, Bouwbesluit, Wabo en trainingen in communicatieve en sociale vaardigheden een goede aanvulling. Na de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zullen hiervoor cursussen is ons aanbod worden opgenomen.

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor de medewerkers die in de private kwaliteitsborging zullen worden ingezet wordt op dit moment hard gewerkt om opleidingen samen te stellen die voldoen aan de eisen van de instrumentbeheerder. De invoering van de wet zal begin 2022 of mogelijk later plaatsvinden.
Voor deze medewerkers zal ook regelmatig gekeken moeten worden of en hoe de benodigde competenties kunnen worden geactualiseerd of aangevuld. Gezien onze ervaring bij de Afdeling VTH kun je ook bij de Wkb rekenen op een kwalitatief hoogwaardig aanbod.

Inkopen lesdagen

Voor maatwerk bij de implementatie van je verbeterplan kun je bij BOB één of meerdere ‘lesdagen’ inkopen. Hiermee kun je zelf het onderwerp en de lesfrequentie bepalen. Deze lesdagen koop je in voor een vooraf bepaald vast dagdeeltarief. Natuurlijk heb je daarbij een vast aanspreekpunt bij BOB voor de uitvoering van dit programma. Meer weten? Neem contact op met Monique Bauman mail naar bauman@bob-kob.nl.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van onze opleidingen en Permanente Educatie voor de Overheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Wij versturen deze digitale nieuwsbrief circa vier keer per jaar.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

abwopleiding@bob-kob.nl