Wat was het in het Bouwbesluit en wat wordt het in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Tijdens deze workshop van een halve dag kom je te weten wat er verandert onder het Bbl.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt gelijktijdig ook de Wet kwaliteitsborging in werking.

Als Bouwbesluitdeskundige krijg je met deze workshop in een halve dag zicht op wat de wijzigingen voor jouw praktijk betekenen.

Inhoud

Het was/wordt overzicht op onderstaande bouwelementen/begrippen:

Voor wie?

Je hebt in de praktijk al met het Bouwbesluit 2012 gewerkt en bent dus goed op de hoogte wat dit voor jouw werkomgeving betekent. Je bent nu nog slechts op zoek naar wat er verandert onder het Bbl. Als je inzicht wilt in het: “Wat was het? En wat is het nu geworden?”.

Werkwijze

Op een praktische wijze nemen we je mee in de wijzigingen en wat dit voor jouw werkomgeving betekent. Na het volgen van deze workshop heb je voldoende kennis opgedaan om de overgang van Bouwbesluit naar het Bbl goed te laten verlopen.

Leerlijn

Bij alles wat gebouwd wordt moet je je houden aan de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aspecten als technische eisen, veiligheidseisen, brandveiligheid en constructieve veiligheid, maar ook alles rondom energie en duurzaamheid komen hierin voor. Hoe word je daar nou wegwijs in?

Als je kennis wilt opdoen van het Bbl ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben een reeks cursussen, een leerlijn, ontwikkeld waarmee we je kunnen ondersteunen. We starten met de basiskennis van het Bbl en gaan daarna steeds dieper op de stof in tot de specialistische kennis van bijvoorbeeld brandveiligheid. Sommige cursussen van de leerlijn zijn nog in ontwikkeling, deze zijn begin 2024 beschikbaar.

De onderdelen van de leerlijn zijn:

Basis Besluit bouwwerken leefomgeving

Deskundige Bbl

Bbl specialist

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.