Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en is één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Bij alles wat gebouwd wordt moet je je houden aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bbl. Aspecten als technische eisen, veiligheidseisen, brandveiligheid en constructieve veiligheid, maar ook alles rondom energie en duurzaamheid komt hierin voor. Hoe word je daar nou wegwijs in?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bepaalt aan welke eisen bouwwerken en alle verbouw- en onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving is daarom essentieel voor iedereen die bouwt of anderszins met bouwen en beheren van gebouwen te maken heeft. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt gelijktijdig ook de Wet kwaliteitsborging in werking. Als je kennis wilt opdoen van het Besluit bouwwerken leefomgeving ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben een reeks workshops, een leerlijn, waarmee we je kunnen ondersteunen.

Aan de slag met het Bbl

Voor diegene die nog niet veel met het Bouwbesluit/Bbl hebben gewerkt is er Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving. Je krijgt inzicht in de begrippen en hoofdlijnen van het Bbl en leert in deze workshop om te gaan met het Bbl. De workshop Besluit bouwwerken leefomgeving in de praktijk is daar een vervolg op. Je maakt op een directe, interactieve en praktische wijze kennis met de inhoud van het Bbl en leert een eenvoudig tot redelijk complex bouwplan te toetsen aan de technische bepalingen van het Bbl.

Bestaande bouw en transformatie

Tijdens de interactieve workshop Besluit bouwwerken leefomgeving en transformatie, verbouw en bestaande bouw doe je ervaring op met het toetsen van een bestaand bouwwerk aan de voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving op verschillende niveaus. Na afloop heb je inzicht in de knelpunten van de materie en weet je op een creatieve manier oplossingen aan te dragen binnen de bandbreedte van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook leer je om te gaan met het Bbl.

Brandveiligheid en het Bouwbesluit/Bbl

Brandveiligheid is al sinds de invoering van het Bouwbesluit één van de belangrijkste toetsingscriteria. De workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit richt zich niet alleen op de theorie, maar gaat ook in op de knelpunten in de praktijk. O.a. de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld.

Om een brandveilig gebouw op te kunnen leveren dien je extra aandacht te schenken aan de toepassing en de uitvoering van brandpreventieve voorwaarden. De workshop Opleveren van een brandveilig bouwwerk behandelt niet alleen de theorie in de ontwerpfase- en werkvoorbereidingsfase. Er wordt ook gekeken naar de problemen die je in de praktijk tegenkomt. Deze workshop sluit aan op de workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit/Bbl.

ABW-opleidingen

Wil je je verder ontwikkelen als Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht? Hiervoor is goede bouwkundige kennis een must, samen met juridische kennis van wat wel en niet mag. De zachte kant van het ambtenaar zijn komt ook steeds vaker naar voren. Meedenken met de omgeving op een positieve constructieve manier vraagt nieuwe competenties van jou als ambtenaar. De opleidingen ABW 1 en ABW 2 spelen hierop in. Door de modulaire opzet kun je hier elk moment in het jaar instappen om tot het begeerde diploma te komen. Onze ABW-opleidingen zijn een begrip in de markt en daar zijn wij hartstikke trots op.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl