Actualiteiten vergunningvrij bouwen

Ben jij al op de hoogte van het nieuwe omgevingsrecht? Sta voortaan zelf in je recht met de workshop ‘Actualiteiten vergunningvrij bouwen’. Na afloop heb je een goed beeld van de actuele regelingen voor het vergunningvrij bouwen, de daarop ontstane jurisprudentie en de mogelijkheden tot afwijken van een bestemmingsplan.

Op 1 november 2014 en op 8 september 2015, is een aantal wijzigingen in de regeling voor het vergunningvrije bouwen doorgevoerd. Het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, is daarmee op een groot aantal punten gewijzigd. Maar ook na invoering van deze wijzigingen blijft een aantal rechtelijk uitspraken van belang voor het toepassen van de regels voor het vergunningvrije bouwen.

Tijdens deze eendaagse cursusdag krijg je inzicht in de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw dagelijkse praktijk. Je krijgt onder andere uitgelegd in welke gevallen wel en welke niet het hoofdgebouw aan de achterzijde met 4 meter mag worden uitgebreid. Naast vergunningvrij bouwen besteden we aandacht aan de overige wijzigingen die per 1 november 2014 en 8 september 2015 zijn ingegaan, zoals het verruimen van de mogelijkheden om via een reguliere procedure af te wijken van geldende bestemmingsplannen, de zogenaamde ‘kruimellijst’.

Tevens is er voldoende ruimte om tijdens deze dag jouw eigen casuïstiek in te brengen. Eventueel is het ook mogelijk een op maat gesneden advies te geven. De wijzigingen zijn in het Bor zijn zeer ingrijpend en daarom een must voor ieder professional zoals ontwerpers, ontwikkelaars, aannemers, vergunningverleners en toezichthouders.

Toetsing
Prijs
Opleidingsduur
Inhoud
Toelatingsvoorwaarden
Achtergrondinformatie
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Aanleiding en doel van het vergunningvrije bouwen,
 • Wettelijke grondslag van het vergunningvrije bouwen,
 • Duiding begrippen als erf, achtererf en bijbehorend bouwwerk,
 • Wat mag nu vergunningvrij worden gebouwd?,
 • Wat is de invloed van jurisprudentie op het vergunningvrije bouwen,
 • In hoeverre beïnvloedt het geldende bestemmingsplan de vergunningvrije mogelijkheden,
 • En omgekeerd: in hoeverre beïnvloeden de vergunningvrije mogelijkheden het bestemmingsplan,
 • Welke ontwikkelingen in het vergunningvrije bouwen komen er aan,
 • Waar vinden vereenvoudigingen plaats doordat zaken onder de reguliere in plaats van de uitgebreide Wabo-procedure worden/zijn gebracht?

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

 • Medewerkers van gemeenten en provincies die te maken hebben met de omgevingsvergunning, van front-office tot vergunningverlening van beleid tot juridisch advies,
  maar ook voor secretarissen van bezwaarschriftencommissies en bestemmingsplanmakers,
 • Medewerkers van architectenbureaus, ingenieursbureaus en adviesbureaus, die te maken hebben met bouwprojecten en het aanvragen van omgevingsvergunningen,
 • Projectontwikkelaars en (juridische) adviseurs van woningcorporaties en ontwikkelende aannemers.

Opleidingsduur

1 bijeenkomst van 09.00-16.00 uur.

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

De docent is een deskundige op het gebied van bouwregelgeving, vergunningen en handhaving. De werkwijze van de bijeenkomst is een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de inbreng van eigen casuïstiek welkom is.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop van deze cursus ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 525,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl