Financieel Management

Projectteams moeten projecten BEST opleveren (binnen Budget, Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de afgesproken Tijd). Daartoe wil je als projectverantwoordelijke grip hebben en houden. Voor de financiële bewaking is het zaak om het project, binnen de gestelde kaders, te optimaliseren, beheren, bewaken, (bij) te sturen en optimaal gefinancierd te krijgen.

Om als projectteam goed te functioneren is tijdige en correcte informatie onontbeerlijk. In onze bijeenkomsten herhalen we de basis van deze noodzakelijke informatie en spiegelen dit met elkaars praktijkervaringen. Onze gezamenlijke uitwisseling heeft als doel het functioneren in de dagelijkse bouwpraktijk te verbeteren. Financiële inzichten én praktijkervaring spelen daarbij een essentiële rol.

  • Financieel management binnen bouwbedrijven;
  • Instrumenten voor financiële sturing;
  • Financieel inzicht en interventies;
  • Sturen op budget, uren en geld;
  • Sturen op prognose eindresultaat (PER);
  • Optimalisering projectrendement;
  • Bouwstenen voor management- en sturingsinformatie

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met S

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl