Projectbeheersing

In de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd, dus BEST, te realiseren. In de dagelijkse praktijk staan we nog steeds voor grote uitdagingen, die BEST opleveren in de weg staan.

Het beheersen van projecten is van wezenlijk belang. Of dit nu in de pré-opdracht, realisatie- of exploitatiefase is. Deze Specials for Professionals dragen bij aan jouw ontwikkeling op het gebied van projectbeheersing in elke fase van het bouwproces.

Natuurlijk kunnen we je bij het thema projectbeheersing, maar ook bij andere thema’s, ondersteunen met maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 425 63 00 en we geven je graag aanvullende informatie.

Sorteer opleidingen op

Projecten worden steeds complexer. Zo heeft de omgeving steeds meer invloed, wet- en regelgeving is strikter en stakeholders worden steeds belangrijker. Hoe je omgaat met de risico’s en kansen die daaruit voortkomen heeft dan ook grote invloed op het projectresultaat....

Inkoop is nog nooit zo belangrijk geweest in de bouw en infra, juist nu moet je vooruitdenken en inkooptechnisch slim handelen. Zeker gezien alle prijsstijgingen en de slepende arbeidskrapte, is het belangrijk om je bedrijfsprocessen hierop voor te bereiden en...

Complexe werken vragen om creatieve oplossingen om de bouwtijd te optimaliseren. Naast de toepassing van lean planningen, blijkt er nog voldoende ruimte voor optimalisering en verbetering van bouwtijden. Bouwtijdbeïnvloeding, voor en tijdens de uitvoeringsfase, is en blijft van wezenlijk belang...

Bouwprojecten vinden plaats in een complexe en steeds wisselende omgeving met diverse belanghebbenden. Een juiste invulling van de technische vraag is dan niet voldoende. Alleen met goed omgevingsmanagement bereiken we een optimaal projectresultaat. In deze cursus leer je een omgeving...

Projectteams moeten projecten BEST opleveren (binnen Budget, Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de afgesproken Tijd). Daartoe wil je als projectverantwoordelijke grip hebben en houden. Voor de financiële bewaking is het zaak om het project, binnen de gestelde kaders, te...

Projectdoelen en teamambities zijn het bestaansrecht van elk team. Het verbindt de teamleden met elkaar en zorgt voor focus. Of deze doelen en ambities werkelijkheid worden is het gevolg van de wijze waarop het team samen het proces organiseert, bewaakt...

Projecten zijn vaak niet alleen complex door de techniek, maar veelal ook door (onbedoeld) contraproductief gedrag van in- en externe stakeholders. Er zijn schijnbaar tegenstrijdige belangen en werkrelaties komen onder druk te staan door een verschil van inzicht en onhandig...

Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter dankzij de nieuwe aanbestedingswet. Dat is een enorme opsteker voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor lastenverlichting bij aanbestedende diensten, maar vooral ook bij...

Ben jij straks de topper die het project redt!? In de cursus System Engineering leer je hoe je in een project betere definiëring en beheersing  stelt. Van initiatief via opstellen van de vraagspecificatie, opstellen en beoordelen van het aanbod tot...

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de...

In de training Systeemgerichte contract beheersing verbreden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun kennis over de beheersing van geïntegreerde contracten. Na afloop van de cursus heb je kennis van het SCB-proces en kun je vormgeven aan verschillende onderdelen hierin. Je kunt...

In een projectomgeving als de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden stakeholders en op tijd te realiseren. Op waarde-creatie gerichte bedrijfsvoering en voorspelbaar bouwen met een minimum aan verspilling is daarbij noodzakelijk. Daarmee...

Na afloop van de cursus kun je de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV-GC, tijdig herkennen en beantwoorden. Je kent de verschillen met de UAV en weet wat er  van de partners in...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl