Verduurzaming bestaande woningbouw

De bouwsector is in beweging. Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter (NOM) met garantie worden de norm. Ook bij particuliere opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en duurzame opwekking. Aanpassingen aan een woning kunnen inmiddels slim gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Dit vraagt nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van spelers in deze markt. Voor professionals in deze branche is daarom de training “Verduurzaming bestaande woningbouw” ontwikkeld. Na deze training ben je klaar voor de ontwikkelingen in de markt en in staat om kansen te benutten en in de praktijk toe te passen. Deze training is ontwikkeld door een samenwerking van OTIB, ISSO, DWA, EnergyGO, BouwNext, SBRCURnet, TU Delft, Platform31, TVVL, Nyenrode en BOB Opleiding, Training en Advies.

Inhoud


Tijdens deze training leer je om op een integrale manier de bestaande woningvoorraad energetisch te renoveren. Hierbij komen zowel benodigde technieken, conceptontwikkeling, organisatorische aspecten als een projectmatige aanpak aan bod. Samenwerking binnen een integrale aanpak blijkt uit resultaten van de Energiesprong, Blok voor Blok en Urgenda zeer belangrijk te zijn. De “Reality game” van Nyenrode is als rode draad in de training geïntegreerd om te ervaren hoe cruciaal samenwerking is. Naast samenwerking is de planning van de samenwerking en realisatie essentieel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de “Last Planner Methodiek”. Deze unieke combinatie van inhoud, samenwerking en aandacht voor planning maakt de 5-daagse training tot een complete training die je een voorsprong geeft in de bestaande bouw. De training bestaat uit 5 dagen en bestaat uit een samenspel van: energievriendelijk & duurzaam renoveren, projectmatig integraal samenwerken, het ontwikkelen van concepten en garanderen van prestaties.

Dag 1 – Kennismaking – Introductie renoveren met hoge energieambities – Spelen van de eerste fase Reality game- Inspelen op uitvraag, van Vraag naar Uitvraag.
Dag 2 – Samenwerking- Contractvormen – Passende partners zoeken – Bouwmanagement  – Concept ontwikkeling, hoe doe je dat, welke hulpmiddelen zijn er, en hoe voer je het goed uit? – Van concept naar realisatie – Welke rekenmethodieken voor welk project.
Dag 3 – Morfologisch ontwerpen – Financieel rekenen – Inspelen op klantwensen – Succesfactoren voor een passend aanbod – Communiceren op maat – Bouwtransparant – Meten en monitoren.
Dag 4 – Wet en regelgeving  – Prestatieborging en garanties – Oplevertoetsing.
Dag 5 – Last-Planner meeting – Nul op de meter (eindcasus) – Evaluatie.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl