"Voor aannemers, maar ook voor uitvoerders, calculatoren en werkorganisatoren verandert er veel"

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet vervangt een groot aantal wetten die we op dit moment kennen zoals: de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Monumentenwet en nog veel meer wetten en regels die er op dit moment in de bouwwereld actief zijn. Zo verandert ook het Bouwbesluit waar alle technische eisen in staan, waar een bouwwerk aan moet voldoen. Het Bouwbesluit gaat over in het Besluit bouwwerken leefomgeving en daar wordt de Wet kwaliteitsborging in geregeld.

In deze video vertelt expert Bouwbesluit en Omgevingswet, Jan Loogman, over de nieuwe Wet kwaliteitsborging waarin de aannemer volledig aansprakelijk wordt voor zijn product. Ook voor uitvoerders, calculatoren en werkorganisatoren verandert er veel. Zij moeten er straks voor zorgen dat alle documenten zoals: kwaliteitsverklaringen, foto’s, rapportages, berekeningen enz., in een opleverdossier komen dat naar de kwaliteitsborger gaat. Dat is een heel andere manier van werken.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl