“Aannemers moeten zich goed voorbereiden op de nieuwe bouwwetgeving!”

De geplande aanpassingen in de wetgeving ten aanzien van de Omgevingswet en de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) gaan grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Vakdocent en specialist bouwbesluit Jan Loogman drukt met name aannemers op het hart om zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie, die voor hen grote gevolgen heeft.

“Met de nieuwe Omgevingswet verandert de hele wetgeving rondom bouwen, wonen en Ruimtelijke Ordening. Onderdeel van die Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tegelijkertijd gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) enorme impact hebben op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de aannemer.”

Jan Loogman, vakdocent en specialist bouwbesluit

Veel bouwbedrijven onderschatten de impact

“Ik heb de indruk dat veel bouwbedrijven de impact van de nieuwe wetgeving onderschatten. Vooral aannemers die lokaal of regionaal werken lijken te denken dat het wel los gaat lopen. Die bedrijven zou ik wakker willen schudden, want de wereld wordt straks echt anders. De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor je gehele bedrijf, dus investeer tijdig in scholing zodat jouw medewerkers op tijd op de hoogte zijn van de nieuwe bouwwetgeving.”

Omgekeerde bewijslast

“De nieuwe regels zijn erop gericht om de kwaliteit van de Nederlandse bouw te verhogen. Daarom komt de verantwoordelijkheid te liggen waar deze hoort, namelijk bij de bouwer. Een grote verandering is dat bouwbedrijven straks, vanwege de zogenaamde omgekeerde bewijslast moeten aantonen dat hun product voldoet aan de op dat moment geldende eisen. Dat heeft bedrijfsbreed consequenties. Niet alleen bij de vergunning maar in het gehele bouwproces.”

Gebouwen worden niet in gebruik genomen als het dossier niet voldoet

“Aannemers worden straks zowel in het vergunningentraject als tijdens de bouw gecontroleerd door een privaat persoon; een kwaliteitsborger. Die levert een opleveringsdossier aan bij de opdrachtgever en bij de gemeente. Als dat dossier niet voldoet dan mag dat gebouw niet in gebruik worden genomen. Dat betekent nogal wat. Daarnaast heb je straks te maken met de financiële aansprakelijkheid. Niet alleen bij oplevering maar ook daarna, want de aannemer is straks zo lang aansprakelijk als het door hem geleverde product meegaat. Het begrip ‘verborgen gebrek’ verdwijnt ook.”

Kennis moet in alle haarvaten van de organisatie zitten

“De kennis over de nieuwe wetgeving moet echt in alle haarvaten van de organisatie aanwezig zijn. Uitvoerders moeten bijvoorbeeld continu meedenken hoe de kwaliteit van de bouw geborgd wordt. Dat betekent dat ze op de hoogte moeten zijn van de verwerkingsvoorschriften en kennis hebben van zaken als geluidswering, ventilatie-eisen en brandveiligheid. Maar ook in je contracten, met zowel kopers als je leveranciers en onderaannemers, moet je alert zijn op de nieuwe wetgeving. Op heel veel plekken in je bedrijf moeten mensen dus op de hoogte zijn van de gevolgen.”

Maatwerk per functiegroep met Specials for Professionals

“Omdat de kennisbehoefte per functiegroep verschilt ontwikkelen we momenteel maatwerkopleidingen. Daarmee krijgt iedereen precies de kennis die hij of zij nodig heeft binnen zijn vakgebied. Zonder dat je daar een langdurige opleiding voor hoeft te volgen. Daarom bieden we de opleidingen voor het Bouwbesluit en Bbl en de Wkb straks ook aan als ‘Specials for Professionals’. Met deze aanpak willen wij bijdragen aan onze missie om de kwaliteit in de Bouw te vergroten.”

Publicatiedatum: 14 mei 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl