Aangekondigde veranderingen Prinsjesdag uitgelegd in workshop

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2019 en de verzamelnota Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2019 bekendgemaakt, met alle kengetallen waarmee in 2019 rekening moet worden gehouden. Ook zullen de wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR) bekend worden gemaakt. Om u wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en salarisadministratie. Docent Roelof van Marrum is weer van de partij en gaat in november op ‘tournee’ met de Workshop Loon- en salarisadministratie. Hij heeft inmiddels 20 jaar ervaring op het gebied van werkgeverszaken. Van Marrum probeert lange theoretische verhalen te vermijden en met werkbare praktijkoplossingen te komen.

 

Workshop Loon- en salarisadministratie

De Workshop Loon- en Salarisadministratie gaat in het najaar van 2018 van start op diverse locaties in het land. De volgende onderwerpen komen aan bod.

 

Wetsvoorstellen Arbeidsmarkt in Balans en Invoering Extra geboorteverlof

In het regeerakkoord zijn wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht en verlofregelingen. De wetsvoorstellen zijn intussen ingediend en zullen naar verwachting in het najaar worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Het gaat hierbij om wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, tijdelijke contracten en sectorindeling. Ook de twee nieuwe compensatieregelingen krijgen de nodige aandacht. Tenslotte is er aandacht voor het extra geboorteverlof voor de partner bij de geboorte van het kind.

 

Ontwikkelingen Flexibele arbeidsrelaties

De komende periode gaat er veel veranderen voor oproepkrachten, payrollers en ZZP-ers. Zo krijgen oproepkrachten krijgen meer zekerheid en gaan de rechten en plichten van payrollers meer lijken op die van werknemers en uitzendkrachten. Tenslotte komt er meer duidelijkheid omtrent het werken met ZZP-ers door middel van de nieuwe opdrachtgeversverklaring.

 

AVG voor salarisadministrateurs in de Bouw

De AVG is een aantal maanden geleden ingevoerd. Wat is er in de praktijk veranderd voor de salarisadministrateurs als het gaat om het verwerken van de werknemersgegevens? Is er een register opgemaakt, zijn de grondslagen bepaald, zijn werknemers op de hoogte en zijn er afspraken gemaakt inzake de bewaartermijn?

 

Cao Bouw

In april is er een nieuwe cao afgesloten. De belangrijkste aandachtspunten komen aan de orde. Denk hierbij aan de invoering van de nieuwe PAWW-premie, de salarisverhogingen, wijzigingen inzake de arbeidstijden. Speciale aandacht zal er zijn voor de oudere werknemers in de bouwsector.

 

Workshop Loon- en Salarisadministratie

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl