“We moeten veel meer strategisch nadenken over vastgoed”

Rob Nieuwpoort en Johan Smit zijn ervaren rotten in het vakgebied Vastgoedbeheer, -onderhoud en -management. Beide hebben jarenlange ervaring, bij zowel vastgoedeigenaren en -beheerders als aan de advieskant. Hun missie is de continue professionalisering van het vak. Want de maatschappelijke waarde van vastgoed is enorm. Niet alleen door de invloed op gezondheid en welbehagen van de gebruikers, maar ook vanwege de duurzaamheidsdoelen en het economisch belang, alleen al in relatie tot onze pensioenen.

Eerder vertelden de mannen over de vakopleidingen die zij voor BOB-KOB ontwikkelden en doceren: Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed (PBOV) en Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (AOV). [hyperlink naar artikel 1 toevoegen]

De heren hebben een lange onderlinge geschiedenis. Rob: “Sinds Johan en ik jaren geleden voor het eerst samenwerkten, zijn onze wegen elkaar blijven kruisen. Niet alleen als docent, maar ook in de Comog (koepelorganisatie Consultants Onderhoudsmanagement Onroerend Goed), en in de SCEV: Stichting Comog Examens Vastgoed.”

Standaardwerken in het vakgebied

Vanuit de Comog zijn zowel voor het mbo als het hbo belangrijke boeken geschreven. Binnen het hbo werd dat Jellema deel 13 Beheren. In 2015 schreven zij dit standaardwerk om naar de uitgave Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed. Daaruit ontstond vervolgens de opleiding voor Adviseurs: Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed (AOV). Vanuit de Comog was met de ROC’s eerder een opleiding ontwikkeld, waaruit de Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed is voortgekomen.

Maatschappelijk belang van vastgoed

Rob: “Het vakgebied is continu in ontwikkeling, waardoor het bijhouden van vakkennis essentieel is. Denk maar aan verduurzamen van het vastgoed en de regionale energiestrategieën. Die ontwikkelingen moet je meenemen in je onderhoud en beheer. Daarbij gaat het ook om waarde realiseren met het vastgoed voor de organisatie en haar stakeholders. Want de waarde van het Nederlandse vastgoed is gigantisch, alleen al omdat een groot deel van onze pensioenen in die stenen zit. Daarom is er een groot maatschappelijk belang bij het optimaal onderhouden en beheren van dat vastgoed, terwijl er een groeiend tekort is aan technische mensen. Dat zijn uitdagingen waar we goed over na moeten denken en mee bezig moeten zijn.”

Johan knikt bevestigend: “We moeten veel meer strategisch gaan nadenken over vastgoedbeheer en richting geven zodat we op tactisch niveau weten welke plannen we kunnen maken voor de instandhouding en specifiek de verduurzaming op korte en lange termijn. Dat betekent ook dat de professionals in dat werkveld optimaal toegerust moeten zijn op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.”

Betere erkenning van de professionals

Rob: “Onderhoud en beheer is een essentieel vakgebied, dat te vaak nog wordt ondergewaardeerd. We moeten daarom niet alleen blijven werken aan een continue professionalisering, maar ook voor een betere erkenning van die professionals. Daarom integreren we in de nieuwe opzet van onze opleidingen ook de examens, waarmee deelnemers een algemeen erkend diploma kunnen halen. Waarmee zij hun markterkenning zichtbaar kunnen maken en bijhouden na opname in het Sertum Register voor Onderhoudskundigen.”

Geen sluitpost meer in het beleid

Ook zou de sector er goed aan doen om al bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed stil te staan bij het toekomstige onderhoud en beheer. Johan: “Vaak zijn nieuwbouw en onderhoud en beheer bij organisaties nog verschillende werelden. Terwijl er aan de voorkant van het ontwerp vaak de meeste winst te behalen valt. We moeten nog veel meer vanuit total cost of ownership gaan werken, zodat (toekomstig) onderhoud en beheer niet langer wordt gezien als een sluitpost in het beleid. Het helpt als we vastgoed zien als een investering in de toekomst en waarbij we bestaand vastgoed zo lang mogelijk instandhouden vanuit een integrale en duurzame benadering.”

Lees hier meer over de diverse opleidingen en over de nieuwe opzet.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl