Versneld op niveau met het Talent Development Programme Werkvoorbereider Bouw

De bouw kampt met een groot tekort aan medewerkers. De instroom is laag en de opleidingen sluiten niet altijd goed aan op de praktijk. Het bekende arbeidsbemiddelingsbureau YER werkt daarom samen met BOB-KOB aan de ontwikkeling van young professionals. Een mooi voorbeeld daarvan is het Talent Development Programme, waarin ambitieuze starters en instromers gedurende twee jaar worden opgeleid tot allround werkorganisator.

Bij YER zijn Annabel Mooren (Teamlead Bouwkunde) en Edwin van Batenburg (General Manager) nauw betrokken bij deze samenwerking. Edwin: ”Onze missie is dat we mensen in iedere fase van hun loopbaan willen helpen om hun ambities waar te maken. Dat gaat dus veel verder dan de detachering en wervings- en selectieactiviteiten waar de meeste mensen ons van kennen.”

Tekort aan ervaren werkvoorbereiders

Annabel: “We kijken continu waar we meerwaarde kunnen bieden voor werknemers en werkgevers. Daarbij werken we samen met verschillende opleidingsinstituten en externe partners. De samenwerking met BOB-KOB is drie jaar geleden begonnen.

Omdat we zagen dat in de bouw een groeiend tekort was aan ervaren werkvoorbereiders, wilden we een eigen ontwikkelprogramma opzetten, waarmee starters versneld op het gewenste niveau zouden komen. We zochten een opleidingsinstituut dat ons hierbij kon helpen en dan kun je natuurlijk niet om BOB-KOB heen. Samen hebben we toen een maatwerktraject opgezet voor deze doelgroep: Het Talent Development Programme (TDP) Werkvoorbereider Bouw.”

Edwin: ”Daarbij is ook een schakelprogramma ontwikkeld, waarmee starters versneld kunnen instromen in het TDP. Normaal zouden die mensen eerst meerdere jaren werkervaring moeten opdoen.”

Maatwerk

Annabel: “Het TDP Werkvoorbereider Bouw is echt een maatwerktraject geworden. Waarin zowel de wensen van onze opdrachtgevers als die van de deelnemers, die in dienst zijn bij YER maar werken bij een opdrachtgever, zijn meegenomen. Zo wordt de opleiding overdag gegeven in plaats van ’s avonds. We hebben ook eigen elementen toegevoegd, zoals persoonlijke coaching en daarnaast is onze soft skills trainer door BOB-KOB ‘omgetraind’, zodat hij ook voldoet aan de hbo-accreditatie.”

Bedrijven hoeven geen vacatures meer uit te zetten

Annabel: “We hebben inmiddels al twee TDP’s gedraaid en in september start de derde groep. We zijn erg tevreden over de resultaten. Ook omdat we van de bedrijven horen dat de deelnemers een gedegen opleiding krijgen, waardoor zij zich snel ontwikkelen naar het gewenste niveau. Dat komt mede doordat de opleiding zeer praktijkgericht is en de deelnemers leren van elkaars ervaringen. Doordat de deelnemers zo’n snelle ontwikkeling doormaken, hoeven de bedrijven niet langer vacatures voor deze functies uit te zetten.”

Nieuwe trajecten voor infra en vastgoed

Edwin: ”Vanwege het succes van dit traject hebben we met BOB-KOB ook twee nieuwe trajecten ontwikkeld. Een traject voor de infrasector en een traject voor woningcorporaties. In de Infra is namelijk een tekort aan professionals op gebieden als calculatie, werkvoorbereiding en assetmanagement. Daarom starten we in de herfst met een tweejarig ontwikkeltraject, waarbij deelnemers beginnen met een masterclass Elementaire Infra. Daarna maken de deelnemers een vakgerichte verdiepingskeuze.”

Enorme opgave bij woningcorporaties

Edwin: “Bij de woningcorporaties ligt een enorme opgave in zowel nieuwbouw als verduurzaming. Maar de sector kampt met een relatief vergrijsd personeelsbestand en weinig instroom. Daarom hebben we met BOB-KOB ook hier een maatwerk traject opgezet, waarbij mensen zich in relatief korte tijd kunnen ontwikkelen tot een regisseursrol binnen het vastgoed.”

Prettige samenwerking

De samenwerking met BOB-KOB ervaren beiden als erg prettig. Annabel: “We hebben deze trajecten echt samen ontwikkeld, dat werkte heel goed. Het is ook fijn dat de docenten niet alleen specialisten zijn in hun vakgebied, maar vaak ook zelf in het vak werkzaam zijn. Daardoor worden de nieuwste inzichten en kennis meegenomen in de opleiding.” Edwin: “De flexibiliteit van BOB-KOB is ook belangrijk. Zo worden nieuwe ontwikkelingen en trends direct meegenomen, in zowel de inhoud van de lessen als in de lesvorm.”

Modern werkgeverschap

Edwin: “De sector staat voor een aantal grote uitdagingen, waar we samen wat aan kunnen doen. Modern werkgeverschap is daar een belangrijk onderdeel van, maar we moeten ook veel beter communiceren over hoe mooi en interessant de bouw is. Zodat we mensen inspireren om in deze mooie sector te komen werken.”

Ondertekening van het derde traject TDP Allround Werkorganisator. V.l.n.r. Edith MacDonald opleidingsmanager bij BOB-KOB, Edwin van Batenburg en Annabel Mooren van YER.

Publicatiedatum: 29 juli 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl