“Een brug slaan tussen young professionals en de woningcorporaties”

Woningcorporaties staan voor een enorme uitdaging. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen en de bestaande voorraad moet worden verduurzaamd. Tegelijkertijd vergrijst het personeelsbestand en is de aanwas van jonge medewerkers zorgwekkend laag. YER heeft daarom met BOB-KOB een uniek ontwikkeltraject ontwikkeld voor young professionals.

Kevin van Zanten, voorheen Senior Consultant Vastgoed en Woningbouw bij YER

Senior Consultant Vastgoed en Woningbouw Kevin van Zanten heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt aan dit traject. “Met mijn collega richt ik mij bij YER op de woningcorporaties. Ik heb zelf een aantal jaar met veel plezier in de sector gewerkt, maar voor veel jongeren is dit een vrij onbekende wereld. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften en als antwoord hebben we nu een tweejarig programma ontwikkeld, waarin young professionals worden klaargestoomd voor de vastgoedafdelingen van corporaties.”

Belangrijke thema’s voor jongere generaties

Woningcorporaties lijken nog meer dan andere organisaties last te hebben van een stokkende aanwas van jonge professionals. Kevin: “Het leuke is dat als je met kandidaten in gesprek gaat over woningcorporaties, zij vaak heel enthousiast worden. Want corporaties hebben bij uitstek een grote maatschappelijke waarde en zij zijn bovendien veel bezig met duurzaamheid en de energietransitie. Dat zijn juist de thema’s die jongere generaties belangrijk vinden. Zij vinden zingeving in hun werk belangrijk en dan ben je bij een corporatie natuurlijk aan het goede adres.”

Docenten zijn praktijkmensen

“Bij YER wordt ondernemerschap gestimuleerd en toen mijn collega en ik aangaven dat we een ontwikkeltraject wilden opzetten kregen we daarvoor alle ruimte. BOB-KOB heeft voor YER eerder al het succesvolle Talent Development Programme Werkvoorbereider Bouw ontwikkeld. Vanwege die positieve ervaringen, en omdat de docenten echte praktijkmensen zijn, hebben we BOB-KOB ook voor dit traject geselecteerd.”

Uniek ontwikkelprogramma

“We hebben een breed programma opgezet, met uiteraard aandacht voor technisch beheer, projectontwikkeling en projectmanagement, maar ook voor duurzaamheid. De deelnemers volgen het programma tijdens hun tweejarig dienstverband bij YER waarbij zij, tegen goede arbeidsvoorwaarden, werken bij een woningcorporatie. Het uiteindelijke doel is dat de professional na die twee jaar zo’n groei heeft doorgemaakt dat hij of zij daarna vast in dienst treedt bij de woningcorporatie.”

“De corporaties reageren erg enthousiast op onze plannen. Zij zien natuurlijk zelf ook dat ze bepaalde functies moeilijk vervuld krijgen. Het grootste deel heeft bovendien niet de schaalgrootte om zelf zo’n ontwikkeltraject op te zetten. Juist voor hen is dit een prima manier om jonge mensen binnen te halen, die bovendien in twee jaar tijd worden klaargestoomd voor functies op de vastgoedafdelingen.”

Programma spreekt de young professionals aan

“Ik ben erg tevreden over de manier waarop we dit traject in korte tijd met BOB-KOB hebben neergezet. Het programma is klaar en we willen in november starten met de eerste groep, we merken aan de aanmeldingen dat het Talent Development Programme Vastgoed de young professionals bijzonder aanspreekt. Ik denk dat we met deze aanpak de corporaties kunnen helpen om goede jonge professionals te werven én te ontwikkelen, zodat de corporaties de uitdagingen in de toekomst aankunnen. Ik hoop dat we hiermee een brug kunnen slaan tussen de woningcorporaties en ambitieuze young professionals.”

Het Talent Development Programme Vastgoed is in november 2021 van start gegaan.

Publicatiedatum: 29 juli 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl