Verder leren kijken met de gemeente Eindhoven

Veel gemeenten hebben een eigen manier gevonden waarop ze omgaan met de kwaliteitscriteria en de voorbereiding op de Omgevingswet. Bij de gemeente Eindhoven doen ze dat met het traject Verder LEREN Kijken. Carol Jansen, leidinggevende bij de afdeling kwaliteit, bedrijfsbureau en handhaving, vertelt er meer over.

“Vanuit de afdeling Handhaving hadden we al een paar jaar de ambitie om meer te focussen op mensen en niet op de regels uit het ouderwetse traditionele handhaven”, vertelt Carol. “We willen mensen verleiden tot het maken van afspraken en niet meteen zeggen: “U heeft iets gedaan wat niet mag, dit is de dwangsom”. Waar mogelijk geven we ruimte, waar nodig treden we op en we gaan vooral ook de gesprekken aan met de mensen. Vanuit deze gedachte, die we hebben opgenomen in ons afdelingsplan Toezicht & Handhaving, zijn we samen met afdeling Vergunningen en de sector P&O de ontwikkelroute ‘Verder LEREN Kijken’ gestart. We hebben daarbij de hulp gekregen van opleidingsinstituut BOB en zijn uiteindelijk tot een gezamenlijke Leerambitie gekomen. Onze eigen Eindhoven Academie en BOB gaan straks waar nodig inhoudelijke cursussen verzorgen en indien gewenst ook een stukje begeleiding of coaching.”

Pijlers leerambitie

Carol: “De pijlers van onze leerambitie zijn: klantvraag van de toekomst, medewerker van de toekomst, Omgevingswet en technologie, maar ook lokale wetgeving die verandert en de gemeentebrede ontwikkelingen zoals duurzame talenteninzet. Daarnaast zijn er de kwaliteitscriteria VTH die met de komst van de Omgevingswet natuurlijk nog belangrijker worden en borging in relatie tot die kwaliteitscriteria, maar ook borging van kennis van medewerkers.”

Regie op de eigen loopbaan

Tijdens een gezamenlijke kick-off bijeenkomst voor de medewerkers van de afdelingen vergunningen en de afdeling toezicht en handhaving is het verder leren kijken traject aangekondigd. Carol: “We hebben die dag bewust anders georganiseerd dan dat we normaal gesproken zouden doen. In plaats van alleen maar zenden, hebben we de medewerkers met workshops willen prikkelen om anders tegen de zaken aan te kijken. Nu gaan we verder met individuele gesprekken met medewerkers aan de hand van de talentscan. Het is een individuele leerroute die vanuit de medewerker moet komen, ze hebben regie op de eigen loopbaan. Verder hebben we ontwikkelgesprekken en reflectiegesprekken en daarnaast zijn we met onze Eindhoven Academie bezig voor het stukje borgen van kennis en kwaliteit.”

Spelen met de Omgevingswet

“Om je voor te bereiden op de Omgevingswet moet je echt gaan stoeien met de gedachtegang”, gaat Carol verder. “Waarom is de Omgevingswet tot stand gekomen, wat is de achterliggende gedachte geweest? En op die manier met elkaar gaan kijken naar je werk. Als je deze casus hebt, wat zou je doen met de gedachte van de Omgevingswet, hoe zou je die casus dan aanpakken. Op die manier maken we onszelf klaar. We hebben binnen de gemeente ook een projectleider Omgevingswet die heeft onder anderen het Omgevingswetspel geïntroduceerd. Op deze manier kunnen mensen echt met rollenspellen en een soort van ganzenbordachtig spel een beetje spelen met de Omgevingswet en dat is echt nog op hoofdlijnen. Dat doen we om mensen te prikkelen en uit te dagen.”

Medewerkers stimuleren

“Het is met de Omgevingswet net als met de Wabo uiteindelijk komt het toch en wij zullen daar toch iets mee moeten”, zegt Carol. “Het is aan het management om de medewerkers te stimuleren zichzelf klaar te stomen voor de Omgevingswet. Dat kan door inhoudelijke opleidingen of door je een bepaalde gedachtegang eigen te maken of door je eens te verplaatsen in de rol van een projectontwikkelaar. De ervaringen van medewerkers die het spel gedaan hebben zijn heel positief. Ook omdat er een gemengde groep wordt samengesteld vanuit het hele ruimtelijke domein, dus je krijgt ook hele bijzondere gesprekken tijdens dat spel. De casussen die tijdens dat spel aan bod komen zijn ook typisch Eindhovense casussen die hier ook zouden kunnen voorkomen. Dus geen grachtenpandjes, want die hebben we hier niet, maar wel een situatie als Strijp-S bijvoorbeeld.”

De gemeentewereld

Zelf had Carol nooit gedacht dat ze na haar opleiding bouwkunde bij een gemeente zou gaan werken. Carol: “Nadat ik klaar was met studeren ben ik gaan reizen en toen ik terugkwam zat ik middenin de bouwfraude. Er was niet of nauwelijks een baan te vinden in de bouwwereld. Ik werd benaderd door detacheringsbureau Yacht voor een baan bij de gemeente. Ik kreeg de mogelijkheid om daar ook ABW 1 en 2 te gaan volgen. Zo ben ik in de gemeentewereld terecht gekomen en ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Juist de combinatie met burgers en ondernemers, daar gesprekken mee voeren en naar het belang van een stad kijken, dat is heel anders dan wat ik op de HTS geleerd heb.”

Publicatiedatum: 14 november 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl