“Bij de gemeente Amsterdam zijn we nooit klaar met opleiden”

Terwijl de bouwaanvragen bij gemeenten zich opstapelen neemt het aantal geschikte kandidaten voor de afdelingen vergunningen, toezicht en handhaving af. Ook de gemeente Amsterdam worstelt met dit probleem. Gelukkig zijn er ook zij-instromers enthousiast te krijgen voor het vak, die met de juiste scholing een welkome aanvulling zijn op de afdeling.

Manuel Monkau, werkzaam voor de procesunit vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Amsterdam

“Bij de gemeente Amsterdam zijn we nooit klaar met opleiden”, vertelt Manuel Monkau, werkzaam voor de procesunit vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Amsterdam. “Naast Permanente Educatie en het bijhouden van je kennis, hebben we continu nieuwe instroom. Dat begon een aantal jaar geleden toen we een beetje uit het dal van de crisis kwamen. We zagen de aanvragen voor bouwactiviteiten enorm toenemen, zelfs zover dat wij niet meer in staat bleken te zijn om voldoende geschikt personeel te vinden. Dat speelt in veel gemeenten en ook in het bedrijfsleven, want die vissen in dezelfde vijver als wij. De afgelopen drie jaar konden we nog medewerkers vinden met een bouwkundige achtergrond. We merken echter dat die vijver wel aardig aan het leegraken is.”

Opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht

“Nu kijken we hoe wij mensen zonder bouwkundige achtergrond toch enthousiast kunnen maken voor dit vak”, gaat Manuel verder. “Dan beginnen we met een cursus Elementaire Bouwkunde A (EB/A) zodat ze de terminologie gaan beheersen. Daarnaast training on the job, kijken hoe een ander het doet. We beginnen heel eenvoudig met bijvoorbeeld een dakkappelletje. Dan langzamerhand uitbreiden en tegelijkertijd een opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht (ABW). Voor dit opleidingstraject zijn we op zoek gegaan naar een instituut dat de opleiding ABW aanbood. Ook wilden we mensen die nieuw instapten en wel een bouwkundige achtergrond hebben de ABW 1 laten doen. Daarnaast wilden we de medewerkers die al een ABW 1 opleiding hadden gevolgd, door laten stromen naar ABW 2. Onze voorkeur was om dat bij dezelfde organisatie onder te brengen. BOB biedt beide opleidingen aan en is bovendien een gerenommeerd instituut dat zich door de jaren heen bewezen heeft.”

Uniformeren

De procesunit waar Manuel Monkau werkzaam is, is een organisatieonderdeel dat onder meer processen op gebied van vergunningen, toezicht en handhaving uniformeert voor de hele stad Amsterdam. Manuel: “We hebben hele grote slagen gemaakt toen we in 2010 van 14 naar 7 stadsdelen gingen, en daarna door alles te uniformeren. En dat is een proces dat nog steeds gaande is, dat gaat niet vanzelf. Stadsdelen hadden vaak nog een eigen beleid en dat wordt zoveel mogelijk vervangen door beleid dat geldt voor de hele stad. We willen dat de burger, ongeacht bij welk stadsdeel die ook terechtkomt, altijd op dezelfde manier wordt behandeld.”

Waardevast diploma

Alle medewerkers die zich bezighouden met het verlenen van Wabo-vergunningen, of met toezicht en handhaving op die vergunningen gaan naar de ABW-opleiding. Manuel vervolgt: “De toelating is vrij streng. Aan de ene kant is dat fijn, het betekent namelijk dat je diploma ook waarde heeft. Het is niet zo dat BOB de eisen laat zakken omdat wij een paar mensen hebben die wat minder capaciteit hebben. Het diploma is daardoor erg waardevast, dat vinden wij erg belangrijk.
Aan de andere kant, omdat we dit incompany organiseren, is er wel een mogelijkheid voor grensgevallen. Je hebt mensen die geen mbo-diploma op zak hebben, waarvan wij weten dat ze het kunnen. Uiteraard kijken we ook wel heel goed wie we sturen, want het risico ligt bij ons. Met een test kunnen we dan aantonen dat ze toch het benodigde niveau hebben.

We hebben mensen met een mbo-achtergrond, met een hbo-achtergrond en zelfs met een universitaire achtergrond. De ABW-opleiding is echt een toevoeging op hun basisopleiding. Wij merken dat medewerkers die eenmaal een ABW-opleiding hebben gedaan in hun werk enorme sprongen vooruit maken. Ze kunnen de stof direct toepassen. Bij deze opleiding doen ze parate kennis op die ze in het dagelijks werk nodig hebben en ze weten ook waar ze dingen kunnen terugvinden.”

Prettige samenwerking

Manuel Monkau herinnert zich de enthousiaste reactie van een deelnemer: “Ik probeer altijd even bij de eerste les aanwezig te zijn om een idee te hebben van de deelnemers, ik ken nog niet iedereen. Tijdens het voorstelrondje hoor je dan de achtergrond van mensen. Ik vind het leuk om te weten wat hun motivatie is om dit te gaan doen. Tijdens de koffie kwam er iemand naar me toe die heel enthousiast was. “Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om uitgerekend deze man hier te hebben staan, want dit is de man die ik bewonder.” De docent bleek mee te hebben geschreven aan de Wabo.

Tijdens het hele traject van de uitvoering had ik contact met de projectassistente. Zij is flexibel, goed op de hoogte en weet precies hoe of wat, dat werkt heel prettig. Het is heel fijn om een contactpersoon te hebben waarmee je snel kunt schakelen. Als je bijvoorbeeld een stel mensen wilt verhuizen van de ene naar de andere groep of iets wilt veranderen in het schema, dan zijn korte lijnen wel heel erg van belang. Ik ben dan ook zeer tevreden over hoe dit traject loopt.”

Publicatiedatum: 11 oktober 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl