Meewerkend assistent uitvoerder leert van eigen project tijdens opleiding

Van het werken aan een zelf ingebracht project leren de deelnemers aan de opleiding Meewerkend Assistent Uitvoerder het meest. Zo blijkt ook uit het slagingspercentage van bijna 100%. De cursisten studeren af op hun eigen niveau en in hun eigen praktijk. Daardoor kunnen ze de kennis en vaardigheden meteen toepassen tijdens het werk.

Opleidingsmanager Frank Doelare werkt inmiddels al 10 jaar bij BOB. Daarvoor was hij docent Bouwkunde bij het Albeda college in Rotterdam.

“De opleiding Meewerkend Assistent Uitvoerder is bedoeld voor timmerlieden en voorlieden op grote projecten of op kleine projecten en dat kan ook op onderhoud en renovatie zijn”, vertelt Frank Doelare, opleidingsmanager bij BOB-KOB. “Cursisten krijgen de mogelijkheid een vertaalslag te maken richting hun eigen praktijk. Uiteindelijk kunnen ze met wat ze hier leren de uitvoerder assisteren. Ze leren plannen en hun eigen werk bewaken, maar ook tekeninglezen en mensen aansturen, dingen die ze normaal niet doen. Daarnaast krijgen ze nog een stukje persoonlijke effectiviteit en communicatie. Als ze hogerop willen komen en efficiënt hun werk willen leren indelen, dan doen ze deze opleiding.”

Eigen praktijk

“De samenstelling van de groep is zeer divers. De ene deelnemer is timmerman, de andere is een ervaren voorman. Omdat ze een vertaalslag maken naar de eigen praktijk met eigen projecten maakt het niet zoveel uit of ze uit de infra, kleine bouw of grote projecten komen. Ze studeren af op hun eigen niveau. Het is dus geen project of case die ze van ons voorgeschoteld krijgen, maar het zijn bestaande projecten die ze zelf inbrengen. De meeste cursisten willen graag aan hun eigen project werken omdat dit hun eigen praktijk is, zo kunnen ze het direct toepassen in de praktijk en leren ze het meest.

We werken met een projectmap waarin alle stappen staan aangegeven. Daardoor weten de cursisten precies wat ze moeten doen om de opleiding succesvol af te ronden. Ze krijgen eerst een instructie en daarna gaan ze de organisatorische aspecten toepassen op hun eigen praktijk.”

Groeiproces

“Tijdens de opleiding meewerkend assistent uitvoerder worden coachingsgesprekken gehouden waarin het groeiproces van de betreffende deelnemer goed in de gaten wordt gehouden. Van werkgevers horen we tijdens de diploma-uitreiking vaak positieve geluiden. Ze merken dat de medewerker is gegroeid in de functie en zijn benieuwd hoe dat gegaan is en wat er precies geleerd is. De coach, die naast docent van het onderdeel communicatie ook een soort mentor is die de deelnemer door en door kent, kan dit prima terugkoppelen naar de werkgever.”

Communicatie

“Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Cursisten werken aan persoonlijke effectiviteit en krijgen zelfinzicht. Verder leren ze hoe ze moeten instrueren en aansturen, controleren en motiveren en hoe ze moeten omgaan met stressvolle situaties. Deelnemers geven vaak aan dat ze heel veel hebben gehad aan het onderdeel communicatie. Daarnaast blijft goed hangen dat ze zaken moeten registreren en vastleggen. Die combinatie geeft ze voldoende houvast om beter op hun werkplek te functioneren.”

Publicatiedatum: 10 september 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl