Online leerplatform voor opleidingen Uitvoerder B&U Groot en Werkorganisator B&U

Najaar 2023 gaan de deelnemers van de opleidingen Uitvoerder B&U Groot en Werkorganisator B&U voor het eerst gebruik maken van het online platform.

Tijdens de opleiding maken de deelnemers diverse opdrachten en hoe makkelijk is het wanneer je die in één omgeving kunt maken, opslaan en terugvinden? Ook het vragen en ontvangen van feedback, overleggen met medecursisten en vragen stellen aan docenten of de opleidingsorganisatie verloopt via het platform. Voor sommige deelnemers is dat nieuw en even wennen. Deelnemers die de afgelopen jaren de opleiding Meewerkend/Assistent Uitvoerder B&U hebben gevolgd ervaren een prettige voortzetting in de voor hen vertrouwde online leeromgeving.

Meer ruimte om te oefenen

Voor docenten zijn er ook alleen maar voordelen. Zij kunnen makkelijker de ontwikkeling en voortgang van hun deelnemers monitoren. Alles is direct terug te vinden en herleidbaar.
Op die manier ontstaat er tijdens de fysieke lesdagen meer ruimte om te oefenen en zaken verder uit te diepen. We zijn daarom erg blij dat we deelnemers uit deze lesgroepen een online leeromgeving kunnen aanbieden vanaf dit najaar!

Wil jij, of een van jouw medewerk(st)ers, dit opleidingsseizoen starten met de opleiding Uitvoerder B&U Groot of Werkorganisator B&U?
Dat kan op:
• 31 oktober 2023 Zaandam
• 02 november 2023 Zwolle
• 06 november 2023 Breda
• 08 november 2023 Horst
• 21 november 2023 Nieuwegein
• 13 maart 2024 Utrecht

Verbinding en begrip

Deze opleidingen zijn bestemd voor uitvoerders en werkvoorbereiders die zich bezighouden met grootschalige nieuwbouwprojecten. De uitvoerders en werkvoorbereiders volgen bewust samen deze opleiding. In de dagelijkse praktijk wordt er vanzelfsprekend ook samengewerkt en op deze manier ontstaat er meer verbinding en begrip voor elkaars situatie. Oftewel, een win-winsituatie.

Meer informatie

Wil je weten of deze opleiding bij jou past? Neem gerust vrijblijvend contact op met:

Frank Doelare, opleidingsmanager via doelare@bob-kob.nl of 06-27 19 72 55 en Vera Nugteren, projectassistente via nugteren@bob-kob.nl of 088 425 63 28

 

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl