Juridische aspecten, wees je bewust van je verantwoordelijkheden

Tijdens de lesdag juridische aspecten van diverse BOB-opleidingen Uitvoerder, Werkorganisator en Projectleider, leert docent Karel Boersma de deelnemers zich bewust te worden van juridische aspecten. “Aan veel zaken waar je tijdens je werk mee bezig bent zitten juridische aspecten vast. Welk contract heeft je bedrijf gesloten met de opdrachtgever, waarvoor ben je nou verantwoordelijk en waarvoor niet?”

“Juridische stof kun je heel droog maken, dat probeer ik dus te voorkomen”, begint Karel Boersma, docent voor het onderdeel juridische aspecten in diverse BOB-opleidingen. “Ik begin altijd met een korte introductie; waar komen wetten en regelgeving vandaan? Ik laat de deelnemers ook wat plaatjes zien om ze een beetje los te maken. Zodat ze beseffen dat het niet een saaie opsomming van wetsartikelen wordt. Dan komt een stukje algemene juridische zaken en daarna ga ik steeds meer de diepte in.”

Karel Boersma partner en advocaat bij Bierman Advocaten en gastdocent voor het onderdeel juridische aspecten in diverse BOB-opleidingen.

Belangstelling wekken

“Ik werk heel veel met cases waar een praktijkvoorbeeld in verwerkt zit. En soms chargeer ik de voorbeelden, zodat het meer aanspreekt. Je moet belangstelling zien te wekken bij de cursisten, dan staat de deur bij hen open om de rest van de informatie op te nemen. Ik probeer ook zo goed mogelijk interactie te krijgen en als ik dan de reacties op de evaluatieformulieren zie aan het eind van de dag, dan is dat gelukt”, zegt Karel trots.

Adviseren, begeleiden en lesgeven

In het dagelijks leven is Karel Boersma partner en advocaat bij Bierman Advocaten. Hij adviseert en begeleidt middelgrote en grote bouwbedrijven op het gebied van contractvorming en bouw- en vastgoedrecht. Karel: “Vaak werken grote en middelgrote bedrijven met opdrachtgevers die een redelijk kennisniveau hebben. Vaak weet je dan snel waar de pijnpunten zitten en dan kun je het wat makkelijker oplossen. Een professionele opdrachtgever weet immers ook wel wat zijn positie is en ziet dan ook wel in dat een procedure beter voorkomen kan worden. Als docent voor BOB ben je op een andere manier met je vak bezig. In plaats van één onderwerp heel diepgaand uit te spitten, ga je meer kennis overdragen. Dat is leuk om te doen. Daarnaast krijg je met de interactie en de vragen die cursisten stellen, ook weer veel terug.”

Leer je rol in het proces kennen

“Tijdens de lesdag probeer ik de deelnemers er bewust van te maken dat er aan veel zaken juridische aspecten vastzitten. Daarbij leer ik ze waar je op moet letten bij het sluiten van overeenkomsten. Ik behandel de UAV en ze leren over de waarschuwingsplicht. Ik laat de cursisten ook de verschillende bouwmodellen zien met de verschillende vormen van verdeling van verantwoordelijkheid. Het is belangrijk je rol te leren kennen in het proces, ook ten opzichte van je opdrachtgever. Weet ook welke contracten er zijn die het bedrijf waarvoor je werkt heeft gesloten met andere partijen.”

Probleem oplossen

“Als aannemer is jouw vak techniek. Dat vind je leuk en daar heb je passie voor. Je wil een mooi project realiseren én een tevreden opdrachtgever. Dus als er zich een probleem voordoet, ga je in de oplosmodus zitten. Je wil klantvriendelijk zijn, gaat meedenken en dan ga je jezelf in principe probleemeigenaar maken. Terwijl het jouw probleem niet altijd is. Daarbij komt ook dat het geld kost om een dag stil te liggen. Dat wil je dan voorkomen door het probleem snel op te lossen. Als je de oplossing aandraagt terwijl dat niet jouw verantwoordelijkheid is, dan heb jij het probleem als de door jou aangedragen oplossing niet goed is.”

Zaken vastleggen

“Wat ik de cursisten ook meegeef is, als je later ooit een geschil krijgt en je gaat in een procedure, dat de rechter het moet doen met de feiten die er liggen. Als je niet veel hebt vastgelegd heeft de rechter minder informatie. Het is dus van belang om zaken goed vast te leggen. De ervaring leert, dat als je dingen goed vastlegt dat degene met wie je zaken doet ook minder kans ziet om misbruik te maken van bepaalde situaties. Hij heeft dan geen kans om er een eigen draai aan te geven. Dan is een juridische procedure niet eens nodig en wellicht gaat de andere partij de discussie niet eens aan.”

Vlammetje

“Ik hoop dat ik ergens een klein vlammetje in de bewustwording heb aangestoken. Als er een situatie is waarbij ze denken: ‘hé dit loopt niet lekker’. Dat ze dan toch denken dit kan gevolgen hebben en hulp gaan zoeken bij een collega of de directie. En dat ze niet domweg doorgaan. Bewustwording is wel het minste wat ze meekrijgen.”

Publicatiedatum: 27 november 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl