“In deze opleiding leren we projectleiders om projecten echt te leiden”

BOB besteedt veel aandacht aan het continu verbeteren van haar opleidingen. De verwachtingen en de behoeften van deelnemers en klanten spelen daarbij een belangrijke rol. Zo is recent de opleiding Projectleider B&U Kleinschalige Bouw grondig herzien. Opleidingsmanager Frank Doelare en docent Jack Peeters vertellen over de veranderingen.

Frank: “We hebben de opleiding kritisch tegen het licht gehouden omdat we nog beter aan onze doelstelling willen voldoen om mensen hoger in hun functie te zetten. De nieuwe opzet hebben we samen met Jack ontwikkeld. Hij heeft namelijk veel ervaring met het aansturen en begeleiden van projectleiders en hij kent veel aansprekende praktijkvoorbeelden.”

Cursisten helpen om oplossingen te vinden

Jack: “Ik heb zelf veel gehad aan mijn opleidingen. Ik ben namelijk na de mts bouwkunde eerst acht jaar beroepsmilitair geweest. Daarna ben ik toch weer de schoolbanken ingegaan en heb ik havo, heao en bedrijfskunde gedaan. Ik ben toen ingestapt bij het bouwbedrijf van een oud-studiegenoot. Dat bedrijf hebben we fors laten groeien. Op papier was ik financieel directeur, maar ik was vooral bezig met de bedrijfsorganisatie, en hoe we beter, sneller en efficiënter konden werken.”

“Zo’n 3,5 jaar geleden kreeg ik een zwaar ongeluk bij het baanwielrennen. Ik lag behoorlijk in de kreukels en dat was voor mij de aanleiding om na te denken over wat ik met de rest van mijn leven wilde. Toen heb ik mijn aandelen in het bedrijf verkocht, waarna ik bedrijfsadviseur ben geworden en docent bij verschillende opleidingen van BOB. BOB kende ik al omdat we bij mijn eigen bedrijf veel aandacht aan opleiden besteedden. Het leuke aan doceren is dat ik mijn kennis over kan dragen. Het is bijvoorbeeld geweldig om samen met cursisten de optimale oplossing te vinden voor hun praktijkproblemen.”

Opgebouwd rondom praktijkvoorbeelden en casuïstiek

Jack: “Vorig jaar is de opleiding herzien. Uit gesprekken met de deelnemers bleek bijvoorbeeld dat ze het te theoretisch vonden en te weinig praktijkgericht. Daarop hebben Frank en ik met alle deelnemers gesproken over hun verwachtingen en op basis daarvan hebben we de opleiding grondig aangepakt.”

Frank: “Deze mensen zijn praktisch ingesteld en oplossingsgericht. Ze zijn wel geïnteresseerd in de theorie, maar vooral in hoe ze die in de praktijk kunnen toepassen. Daarom is de opleiding nu opgebouwd rondom praktijkvoorbeelden en casuïstiek. De opdrachten werken ze in kleine groepjes uit en presenteren ze aan elkaar. Daardoor blijft het geleerde veel beter hangen.”

Projectleider leert om een project te leiden

Docent Jack Peeters (l) en opleidingsmanager Frank Doelare (r)

Jack: “Als projectleider moet je zorgen dat de trein op de bouw lekker doorloopt. Maar bij veel bedrijven zijn projectleiders veredelde uitvoerders. Een projectleider moet echter in principe niet met de timmerlieden in conclaaf, maar met de uitvoerders. De uitvoerder moet weer de regie voeren over zijn project. In deze opleiding leren we projectleiders dan ook om projecten echt te leiden.”

“Een projectleider moet na deze opleiding in staat zijn om op een verantwoordelijke manier het project te managen en te beheersen. Niet alleen buiten op de bouw, maar ook met de klant en alle andere stakeholders. Met de juiste communicatie. Maar ook met kennis van de juridische aspecten. Door mijn ervaring kan ik in de lessen veel gebruik maken van praktijkvoorbeelden. Dat geeft herkenning bij de deelnemers, omdat ze hun eigen uitdagingen daaraan kunnen spiegelen.”

Blended learning

Frank: “Naast de stof die Jack als kerndocent behandelt, zetten we ook specialisten in, zoals een jurist, een kostendeskundige en een trainer persoonlijk effectiviteit. Binnenkort gaan we de opleiding ook deels blended maken, waarbij we kijken hoe we tot een optimale mix kunnen komen van klassikaal lesgeven en bijvoorbeeld video’s, e-learning, enz. Daarmee zijn we helemaal klaar om de moderne projectleiders op te leiden!

Publicatiedatum: 9 juni 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl