“Elementenbegroting geeft overzicht en inzicht”

Een begroting terugbrengen van heel veel bladzijden tot een korte, overzichtelijke elementenbegroting. Kees Regelink bouwkostenadviseur bij 4Building en docent bij BOB voor het onderdeel Elementenbegroting, kan er enthousiast over vertellen. Door tijdens de opleiding Allround Calculator of Bouwkostendeskundige ervaringen uit te wisselen en meningen te delen, leren de deelnemers ook van elkaar.

Kees Regelink is bouwkostenadviseur bij managementadviesbureau in de bouw 4building, waar hij ook één van de vier partners is. Daarnaast is hij docent bij BOB. Voor de opleidingen Bouwkostendeskundige en Allround Calculator verzorgt hij het onderdeel Elementenbegroting.

“Ik ben ooit begonnen bij een aannemer”, vertelt Kees Regelink. “Daarna heb ik bij een ontwikkelaar gewerkt en toen ben ik in de advieswereld terecht gekomen. Ik wilde constructeur worden en daar heb ik ook de opleiding voor gevolgd, maar ik ben in de kosten blijven hangen. Dat vond ik toch heel wat interessanter dan zoveel vierkante millimeter wapeningstaal.”

Voortraject grootste uitdaging

Inmiddels is Kees alweer negen jaar één van de vier partners van 4Building, een managementadviesbureau in de bouw: “4Building werkt veel voor de opdrachtgevers in de bouw, vooral utiliteitsbouw en ziekenhuizen, maar we werken ook voor Schiphol en Tata Steel. We begeleiden bij projecten, doen projectmanagement, aanbestedingen en contracten en geven huisvestingsadvies. Ook doe ik de bouwkostenpoot. In het voortraject gebeurt het meeste, daar zit voor ons de grootste uitdaging in. Aanbestedingen zijn daar het hoogtepunt van, daarna ga je in bouwteam verder. Dat blijven we natuurlijk begeleiden, maar dat hoeven we niet allemaal zelf te doen. Tijdens de uitvoering houden we de vinger aan de pols, houden we het budget in de gaten, inclusief meer- en minderwerk, tot en met de oplevering.”

Elementenbegroting

“Het maken van begrotingen vinden we heel leuk”, gaat Kees enthousiast verder. “Daar hebben we natuurlijk onze systematiek in. We rekenen altijd wat grover dan de aannemers. Die maken vaak een detailbegroting van zo’n 100 pagina’s, wij maken een elementenbegroting van een paar kantjes. Een elementenbegroting geeft namelijk al heel veel overzicht en inzicht. Kengetallen, vormfactoren, allerlei dingen waar je je aan vast kunt houden. Waarbij je het gevoel kunt krijgen dat het goed is. Klopt het, herkennen we de getallen? Dat onderdeel is een beetje mijn hobby en mijn vak. Ik probeer het enthousiasme voor het vak over te dragen en dat krijg ik ook vaak terug. Dat doe ik bij projecten, maar sinds 1992 ook tijdens het lesgeven bij de opleidingen Allround Calculator en Bouwkostendeskundige van BOB.”

Inzicht van grof naar fijn

Kees Regelink: “De deelnemers hebben op een bepaalde manier geleerd hoe ze bouwkosten berekenen, van onderaf aan. Ze willen meer, ze willen sneller kunnen rekenen en meer inzicht hebben. Daar kunnen we ze een aardig eind bij op weg helpen. Ze krijgen de meningen te horen van meerdere docenten en van elkaar, dat is harstikke leuk en leerzaam. Het verruimt ook mijn blik om van de groep terug te krijgen wat hen beweegt, waar ze mee bezig zijn. Ik vind het ook ontzettend leuk om deze kennis over te dragen. Vooral als je merkt dat het een club is die echt ergens voor komt. We hebben natuurlijk ook een mooie tool waar ze in hun werk profijt van kunnen hebben. Dat inzicht van grof naar fijn dat zit allemaal in die elementenmethodiek.”

Publicatiedatum: 31 oktober 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl