Effect opleidingen op duurzame inzetbaarheid medewerkers

In het tijdschrift voor HRM1 laten van Vuuren, Stoffers en Lancée een onderzoek zien naar het effect van opleiding en training op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het onderzoek gaat in op de vraag of het eigenlijk zin heeft om medewerkers op te leiden en zo ja, op welke manier dat het meeste effect heeft. De opmerkelijke conclusies worden wetenschappelijk onderbouwd met data van 3.500 medewerkers van een grote administratieve dienstverlener.

De verwachting is dat het aantal 65-plussers oploopt tot 27% in 2040 (CBS 2012). Met oog op langer doorwerken op een gezonde manier worden drie hypotheses onderzocht:

 1. Hoe meer opleidingen en trainingen zijn gevolgd, hoe hoger de vitaliteit, hoe groter het werkvermogen en hoe beter de employability van de medewerkers.
 2. Oudere medewerkers maken minder gebruik van opleidingen en trainingen.
 3. Medewerkers met veel autonomie maken meer gebruik van opleidingen en trainingen.

Young Professionals

Als opleidingsinstituut voor de bouw en infrasector zien wij dat er momenteel veel geïnvesteerd wordt in de Young Professionals. Deze zijn a. lastig te vinden en b. lastig te binden aan de organisatie. De vijver waaruit men vist is klein en beperkt.

De bevindingen

Medewerkers vanaf ca. 45+ worden vaak gezien als senior en ervaren. Zij werken bijvoorbeeld als hoofduitvoerder, hebben alle opleidingen gevolgd en hun sporen verdiend. Tot hun pensioengerechtigde leeftijd werken zij echter als het goed is nog minimaal 20 jaar. En in deze digitale tijden gebeurt er in 20 jaar heel veel. Reden genoeg om te onderzoeken of de hypotheses uit het onderzoek statistisch zijn onderbouwd. Onderstaand de belangrijkste conclusies.

 1. Het volgen van een korte opleidingen heeft een positief effect op verzuim en vitaliteit/energie van het team
  Onder korte opleidingen worden hier opleidingen verstaan die een doorlooptijd hebben van minder dan een jaar, of minder dan 6 uur les per week omvatten. Hoe meer korte opleidingen en trainingen zijn gevolgd, hoe groter de vitaliteit (energie) van het team.
 2. Het volgen van korte opleidingen leidt tot minder uitstroom
  Medewerkers die een korte opleiding volgen, verlaten minder vaak een organisatie dan medewerkers die geen korte opleiding volgen.
 3. Medewerkers die veel autonomie ervaren scoren hoog op vitaliteit
  Er is een significante relatie tussen werkvermogen (verzuim) en autonomie. Dit wordt in oudere onderzoeken zoals het ‘Job Demand Control (Support) Model’ (JDC(S)M) van Karasek uit 1979 al bewezen. Medewerkers die weinig mogelijkheden ervaren om zelf hun werk in te richten kennen een groter verzuim en stromen vaker uit.
 4. De leeftijd van de medewerker en de mate van autonomie hangen samen met het volgen van opleidingen en trainingen en daarmee duurzame inzetbaarheid
  Kortom, medewerkers die meer mogelijkheden hebben om zelf hun werk in te delen en uit te voeren, gecombineerd met een jonge leeftijd volgen meer opleidingen en trainingen. Dit leidt weer tot een positief effect op het verzuim en energie in het team.

Oudere werknemers hebben een hoger verzuim en stromen minder door- en uit. Bijna 73% van de oudere medewerkers in het onderzoek volgen geen opleiding meer, tegenover 57% van de jongere medewerkers. Jongere medewerkers volgen dus meer opleidingen en trainingen ten opzichte van de ouderen. Nu aantoonbaar is gemaakt dat het volgen van opleidingen en training een positief effect hebben op verzuim en vitaliteit, is het dan ook aan te raden dat oudere medewerkers dit ook gaan doen om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat opleiden loont. Ook voor oudere medewerkers is het zinvol om een korte opleiding te volgen. Dit leidt tot een hogere vitaliteit, werkvermogen en employability. Medewerkers die een opleiding volgen stromen minder vaak uit. Daarnaast is er lager verzuim en meer energie. Kortom, een zinvolle investering.

1 Tijdschrift voor HRM, Editie 1 2018, Tinka van Vuuren, Jol Stoffers en Vera Lancée

Publicatiedatum: 9 mei 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl