De Verbinders helpt de Marktvisie vorm te geven

“Dit wil toch iedereen?”

“De Verbinders is voor mensen die zich niet neerleggen bij de dingen zoals ze zijn, maar die dingen willen creëren zoals ze moeten zijn”, zegt Rolf Mars, directeur bij KWS en één van de initiatiefnemers van De Verbinders. “Door een stukje van jezelf en je bedrijf te laten zien en aan te geven wat belangrijk is voor jezelf en voor de ander, kun je de verbinding maken. Daarmee komen succesvolle projecten tot stand.”

Rolf Mars, directeur van KWS (onderdeel van VolkerWessels) en één van de initiatiefnemers van De Verbinders.

“Een belangrijke reden voor bedrijven om mee te doen aan De Verbinders is om onze branche aantrekkelijker te maken. We hebben tegenwoordig allemaal moeite om aan goed personeel te komen, niet alleen in de bouw- en infrabranche. Er is behoefte aan mensen die op een goede manier kunnen samenwerken en die verbinding kunnen maken. We willen de branche leuker en aantrekkelijker maken om in te werken. Deelname aan De Verbinders levert bedrijven nog meer op. Als je tegelijkertijd met elkaar werkt in een project- én in een leersetting, is het mogelijk om een nog betere samenwerking te creëren en daarmee een beter resultaat te behalen. Dan bedoel ik niet alleen in euro’s, maar ook in plezier, tijd en met een tevreden omgeving.

Sleutelfiguren

De teams die naar deze training gaan vanuit opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau, werken in een bestaand project met elkaar samen. Het is belangrijk dat ze bereid zijn te willen leren in deze setting. Daarnaast moeten het sleutelfiguren zijn die invloed hebben op het project en daarmee veranderingen kunnen bewerkstelligen. Samen moeten ze een bepaalde openheid en transparantie creëren binnen het hele projectteam. Met het inzicht dat je in de training opdoet, kun je misschien wel een probleem voorkomen of het meteen oplossen. Met als doel: een beter resultaat op projecten, met minder gedoe en meer werkplezier binnen het projectteam.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Met De Verbinders benadrukken we de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de training. Normaal gesproken ben je geneigd om het vanuit jouw kant te bekijken. Door deelnemers van de verschillende partijen samen de training te volgen, leer je het gezamenlijke doel voorop te stellen. De extra verantwoordelijkheid die dat groepje onderling krijgt, werkt versterkend voor het project.

Het ontwikkeltraject is zo ingericht dat vier projectteams tegelijk de training volgen zodat ook zij van elkaar kunnen leren. In zeven bijeenkomsten krijgen zij inzichten in elkaars belangen, hoe zij werken en hoe ze daar met elkaar een succesvolle samenwerking van kunnen maken. Er hoeft geen (groot) probleem te zijn, maar elk project kent zo zijn uitdagingen. Gedurende de training en het project kun je hieraan werken door elkaar inzicht te geven, zorgen dat je een goede samenwerking creëert en daarmee invulling te geven aan de Markvisie: samen werken aan een vitale en duurzame bouw- en infrasector.

Promotoren

We vinden het belangrijk dat dit ontwikkeltraject breed wordt gesteund in de organisaties die meedoen. Het is daarom essentieel dat uit die deelnemende organisaties mensen aangesloten zijn en een coachende rol kunnen vervullen voor hun deelnemer aan De Verbinders, de zogenaamde promotoren. Enerzijds begeleiden zij hun collega die in het team zit. Anderzijds hebben ze de rol om verbinder te zijn naar een volgend project zodat deelname aan De Verbinders niet een opzichzelfstaand traject is. Zo zorgt de training voor verankering van de Marktvisie in de organisaties.

Verdiepen in de ander

Als VolkerWessels (waar KWS onderdeel van is) hebben we al twee keer deelgenomen aan De Verbinders, met het project ‘Renovatie Waalbrug Nijmegen’ met Team Waalbrug en de ‘Vernieuwing Amstelveenlijn’ met combinatie Vital. We zijn enthousiast omdat we zien dat het effect heeft. Sommige dingen zijn toch makkelijker oplosbaar als je elkaars belangen beter kent. Dat vind ik het waardevolle van het traject, dat je samen met je opdrachtgever of ingenieursbureau in een training zit. Je gaat in het werk heel snel de diepte in vanuit je eigen achtergrond. Als je je ook verdiept in de ander kun je acteren op de feiten.

Iedereen moet meedoen

De Verbinders moet een brancheverbetering opleveren. Het is niet alleen iets van mij en de organisaties die al vanaf het eerste uur meedoen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, alle grootbedrijven, (semi-)overheidsinstellingen, provincies, gemeenten, enz., omdat de hele branche hierbij gebaat is. Omdat je in en uit een project stapt met een kernteam ben je in staat om daar invulling aan te geven, invulling aan de Marktvisie maar ook aan de verrijking van jezelf. Daarmee is het zowel een persoonlijk ontwikkeltraject, als een organisatie- en branche-ontwikkeltraject en natuurlijk een versteviging van je project. We staan allemaal achter de Marktvisie, maar hoe gaan we daar vorm aan geven? De Verbinders is één van die mogelijkheden om de branche daarbij te helpen. Dit wil toch iedereen?”

De Verbinders

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen we het initiatief om gezamenlijk te werken aan een duurzame verbetering van de onderlinge samenwerking. Het ontwikkelprogramma De Verbinders is een concrete vertaling van de ambitie van de Marktvisie naar de praktijk.

De initiatiefnemers van De Verbinders bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus. De Verbinders is ontwikkeld door: Neerlands diep en BOB.

Publicatiedatum: 9 mei 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl