De Verbinders in de praktijk

Hoe beleven de deelnemers aan De Verbinders een ontwikkeltraject en wat heeft het hen opgeleverd? We vroegen Danny Hommersen, Wilco Wirjosoekarto en Florian de Lange van team Rijnstraat 8, dat in 2018 meedeed aan het programma van De Verbinders, naar hun ervaringen.

De Rijnstraat 8 is middels een DBFMO-overeenkomst gebouwd en sinds januari 2017 in exploitatie. Het pand betreft een groot rijkskantoor dat is ingericht met een 0,7 flexnorm en geschikt voor 6000 rijksambtenaren. De gebruikers van het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en een deel van de Vreemdelingenketen die bestaat uit de IND, COA en DT&V.

De opdrachtnemer is het consortium PoortCentraal en bestaat uit BAM, OMA en ISS. De SPC (Special Purpose Company) wordt gemanaged door BAM PPP en is daarmee de formele opdrachtnemer en de MTC (Maintenance and Transition Company) wordt gemanaged door BAM FM en voert de exploitatie van de Rijnstraat 8 uit. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de formele opdrachtgever en FMHaaglanden (FMH) voert regie op de vraag en het aanbod in Rijnstraat 8.

Hoe verliep jullie samenwerking voordat jullie aan De Verbinders meededen?

“De samenwerking was fragiel en kende twee gezichten. Met de SPC was reeds een goede samenwerking opgebouwd, maar de MTC stond onder grote druk wat zijn weerslag had op de samenwerking. Opdrachtnemer en Opdrachtgever hadden beide veel geïnvesteerd om de slechte samenwerking van de realisatiefase om te buigen in de exploitatiefase en wilde de positieve lijn doortrekken. Ten tijde van de aanmelding voor de Verbinders stonden we gevoelsmatig voor een tweesprong. Met het Verbindersprogramma wilden we een verdieping binnen de samenwerking opzoeken en deden daarom met vier partijen mee. De deelnemers en promotoren waren direct betrokkenen en fungeerden daarmee als sleutelfiguren op strategisch- en tactisch niveau.”

Wat heeft het traject De Verbinders bijgedragen aan jullie samenwerking en het project Rijnstraat 8?

“De Verbinders heeft ons meer opgeleverd dan vooraf verwacht. Niet alleen is de samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever verbeterd, maar ook de relatie intern ON en OG. Je leert je counterpartner beter kennen op persoonlijk vlak, maar krijgt ook veel inzicht in de wederzijdse belangen. Door samen het probleem te ontleden en verbeteringen door te voeren ontwikkel je samen tot één groep. Het door ons aangepakte probleem heeft bovendien voor een structurele verbetering in de operatie gezorgd waar we beiden plezier van hebben.”

Wat hebben jullie bereikt door mee te doen met het programma?

“Het programma is veelzijdig en daarmee bereik je meerdere doelen. We hebben veel inzicht gekregen in de probleemsituatie, waardoor we ook gericht naar oplossingen konden zoeken. Met het programma los je niet alle problemen op, maar bewustwording is ook veel waard. Daarnaast heeft het ons een verdieping in onze samenwerking opgeleverd. Ook hebben de gastsprekers ons elk op hun eigen wijze geïnspireerd en gemotiveerd in de breedste zin van het woord.”

Zou je het anderen aanraden ook mee te doen en waarom?

“Wij zouden ieder projectteam aanraden om mee te doen. We merken wel op dat het vooraf een grote investering in tijd lijkt, maar als je het programma met twee handen aanpakt is het dubbel en dwars de investering waard. Daarbij kan het programma als katalysator dienen omdat het je helpt om andere alledaagse uitdagingen vanuit een ander perspectief te benaderen. Hierbij is het wel van belang dat er sleutelfiguren mee doen als deelnemer. Te denken aan een projectmanager of contractmanager, zodat er voldoende mandaat in het team zit om je probleem aan te pakken.”

 

Bron foto: Rijksoverheid. V.l.n.r.: René de Vos (deelnemer MTC), Wilco Wirjosoekarto (deelnemer FMH), Annelies Simons (promotor FMH), Philip Kröner (promotor SPC), Florian de Lange (deelnemer RVB). Niet op de foto: Danny Hommersen (deelnemer SPC), Annuska Bloemert (promotor RVB).

Publicatiedatum: 9 mei 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl