BOB-KOB introduceert ‘Specials for Professionals; een boost voor je loopbaan’

BOB-KOB stemt haar aanbod aan opleidingen continu af op de behoeften in de markt. Onder de noemer ‘Specials for Professionals’ biedt BOB voortaan korte cursussen voor professionals in bouw en infra. In 1 tot 4 dagen verdiepen zij hun kennis binnen een vakgebied en over actuele thema’s. Edwin van der Weijden en Arend Katan, directieleden van BOB-KOB, vertellen over deze nieuwe aanpak.

Korte cursussen voor ambitieuze professionals

Edwin: “Uit gesprekken met bedrijven en cursisten merken we dat met name professionals met enkele jaren werkervaring behoefte hebben aan kortdurende verdiepingscursussen. Zij hebben vaak al een beroepsopleiding gevolgd en functioneren als vakvolwassen professionals. Hun levensfase, met vaak naast hun loopbaan een gezin, maakt dat zij niet zo snel een langlopende opleiding willen starten. Tegelijkertijd willen zij zich wel blijven ontwikkelen, en bedrijven willen deze ambitieuze mensen ook graag binden. Voor die grote groep introduceren we nu onze Specials for Professionals; cursussen van 1 tot 4 dagen. Onze propositie is dat je hiermee je loopbaan een boost kunt geven.”

Verdieping vakkennis, actuele thema’s en soft skills

Edwin van der Weijden (links) en Arend Katan.

Arend: “Mensen kennen BOB vaak van functiegerichte opleidingen voor de bouw en infra. Minder bekend is soms dat wij ook kortdurende cursussen en trainingen aanbieden, voor verdieping binnen specifieke vakgebieden en over actuele thema’s of gericht op soft skills. Omdat de behoefte aan die specials toeneemt, ook in het kader van een leven lang leren, hebben we ons aanbod fors uitgebreid met nieuwe thema’s en onderwerpen.”

Snelle ontwikkelingen vragen om kennisverdieping

Edwin: “Je ziet dat de snelle ontwikkelingen in de bouw- en infrawereld hoge eisen stellen aan bedrijven en hun werknemers. Of het nu gaat om wetgeving, duurzaamheidsambities of technische en digitale innovaties; medewerkers moeten continu hun kennis bijhouden. Bedrijven moeten daarin blijven investeren, want het grootste kapitaal blijft de medewerker, die ook in de bouw steeds meer een kenniswerker wordt.”

Noodzaak van een breed kennisniveau

Arend: “Wij hebben een pakket aan kortlopende cursussen samengesteld. Hiermee kunnen we moderne vakmensen in bouw en infra helpen om zich continu te ontwikkelen, in hun vakgebied maar ook op actuele thema’s. Want die professionals zijn vaak als specialist opgeleid, terwijl de moderne bouwsector een steeds breder kennisniveau vereist.”

Aantrekkelijke werkgever

Edwin: “In de strijd om de beste medewerkers zijn deze Specials ook een mooi instrument. Want medewerkers hechten veel waarde aan de ontwikkelkansen die bedrijven hen bieden, terwijl de investeringen voor werkgevers relatief laag zijn. Bovendien bieden wij onze Specials niet alleen aan als open inschrijving, maar we kunnen dit ook op maat verzorgen. Zo kun je voor een geringe investering hele groepen medewerkers in korte tijd nieuwe kennis en kunde laten opdoen.”

Publicatiedatum: 14 mei 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl