Op 1 januari 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van kracht geworden. In deze wet wordt geregeld dat de medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en provincies moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Daarna volgt dat de kennis van die medewerkers ook op niveau gehouden moet worden en om dit te bewerkstelligen wordt Permanente Educatie ingezet.

Permanente Educatie (PE) heeft een plek gekregen in de kwaliteitseisen van de wet VTH. Het blijft alleen nog even de vraag op PE wettelijk verplicht wordt of dat het een vrijblijvend karakter behoud. Het is hoe dan ook een goede ondersteuning voor gemeenten en kan BOB je hierbij prima van dienst zijn.

 

ABW1
Goede kennis van Bouwtechnische en Juridische aspecten is voor het functioneren als Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht een must. Tevens zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk in de contacten met burgers en bedrijven. Deze opleiding bied je dit inzicht. Met de invoering van de Wabo zijn alle modulen ingericht om de deelnemer hier optimaal mee te laten werken. Vergunningverlening en handhaving/toezicht komen hierbij ruim aan bod. Je bent dus goed voorbereid op de VTH.

ABW1

Op dit moment vindt overleg plaats over het rooster van de ABW1

 

ABW2
Je bent al geruime tijd werkzaam op het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht en hebt enkele jaren praktijkervaring. Als de ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht is het belangrijk om kennis te hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving om jouw functie op een goede wijze in te vullen. Het interpreteren en toepassen van de juiste wet- en regelgeving wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren. Middels onze interactieve aanpak tijdens deze opleiding krijg je beter inzicht in de materie waardoor je in staat bent bouwplannen juist te toetsen, bouwprojecten op de gestelde regels te inspecteren en de gestelde regels te handhaven. Hierbij wordt alles Wabo conform aangereikt. Je bent dus goed voorbereid op de VTH.

Het aanbod is samengesteld in overleg met jouw managers. Zie onderstaand voor meer informatie, inschrijven en startdata van het specifieke aanbod:

ABW2

Rooster ABW2

 

Vrijstellingen:

Vrijstelling modules opleiding ABW 1 en ABW 2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

Vrijstelling modules Effectieve gespreksvaardigheden ABW1 en Gesprekstechniek en Conflictbeheersing ABW2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

 

Examenregelementen:

Algemeen Examenreglement

Examenreglement ABW1

Examenreglement ABW2

 

Literatuurlijst

Klik hier voor de Literatuurlijst

 

Locaties Examens:

Aristo
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
T 030 289 94 00
Routebeschrijving

MeetingDistrict (voorheen Heidehal)
Blokhoeve 2
3438 LC Nieuwegein
T 030 605 90 59
Routebeschrijving

 

Diploma

Soort afrondingsdocument ABW1; De modulen Omgevingsrecht en Bouwtechnisch Regels worden met een tentamen afgesloten en Effectieve Gespreksvaardigheden met het maken van een scriptie. Geslaagden ontvangen het diploma ABW 1. Nadere informatie kun je lezen in het examenreglement.

Soort afrondingsdocument ABW2; De modulen Juridisch Kader en Bouwbesluit 2012 worden met een tentamen afgesloten. De module Gesprekstechniek en Conflicthantering met het maken van een scriptie. Geslaagden ontvangen het diploma ABW 2. Nadere informatie kun je lezen in het examenreglement.

 

INSCHRIJVEN

  Opleiding/training

  Persoonsgegevens

   

  Akkoord manager

  Leidinggevende/teammanager heeft akkoord gegeven voor deelname.

  beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden

   

   

   

  Geen Trainingen aanwezig

  Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gerda Blaauw

  088 425 63 00

  blaauw@bob-kob.nl