Heb je grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Ben je in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet je waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan jouw vastgoedorganisatie? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten zien op welke wijze je overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om ‘in control’ te komen.

Deze masterclass geeft je op praktische wijze inzicht in de samenhang van normen voor processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht helpt je bij de ontwikkeling of optimalisering van jouw visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie.

De Vastgoed Academy van BOB-KOB organiseert deze masterclass in samenwerking met Helix Academy.

Inhoud

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voor wie?

Doe mee met de masterclass als jij of jouw organisatie zoekt naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt je jouw eigen vastgoedorganisatie óf die van je opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoedbeheer. Ook toezichthouders e/o bestuurders kunnen uitstekend aansluiten bij de masterclass.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

Werkwijze

De masterclass wordt verzorgd door Johan Smit, Principal Consultant (Helix Advies) en coördinerend hoofdauteur van Jellema 13 Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed. In een interactieve bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen en inzichten gedeeld en besproken. Je krijgt handvatten aangereikt om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling naar waardegestuurd vastgoedbeheer. Er is veel ruimte om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Na afloop is het voor deelnemers aan deze masterclass mogelijk om aanvullend (tegen betaling) een organisatieassessment af te leggen. Dit assessment wordt afgenomen door docent Johan Smit en geeft je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop jouw vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van je ambities en/of die van jouw organisatie.

Wat levert het je op?

Toelichting: Norm voor waardegestuurd vastgoedbeheer

Eind 2024 is de nieuwe norm NEN 8026 voor assetmanagement definitief gepubliceerd. De norm richt zich specifiek op het waardegestuurd in stand houden van fysieke assets in de gebouwde omgeving. Binnen assetmanagementprocessen wordt er bewust gestuurd om met de assets waarde te realiseren voor de organisatie. Deze norm biedt een gemeenschappelijke taal en handvatten om op een gestructureerde manier assetmanagementprocessen in te richten en te borgen waarmee op organisatie specifieke waardeaspecten gestuurd kan worden.

De nieuwe NEN 8026 vervangt NTA 8026:2009 ‘Vastgoedsturing en conditiemeting’ en biedt een normatief kader voor hetgeen informatief is opgenomen in bijlage D & E van NEN2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving.

Met de ontwikkeling van de norm NEN 8026 “Methode voor het waarde- gestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving” kan invulling worden gegeven aan de doelstellingen van een organisatie. Deze assets moeten gedurende de levensfase zo in stand worden gehouden dat ze blijvend waarde realiseren voor en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Een assetmanagementorganisatie heeft de verantwoordelijkheid om de strategische assetmanagementdoelstellingen te vertalen naar tactische kaders en het van daaruit opstellen van tactische instandhoudingsplannen.

NEN 8026 biedt een methode die assetmanagers helpt bij het opstellen van instandhoudingseisen, -concepten en -plannen voor bestaande assets in de gebouwde omgeving. Daarbij wordt op tactisch niveau het assetportfolio onderverdeeld in clusters van logisch samenhangende beheerobjecten en assettypen.

Vervolgopleiding