Heb je grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Ben je in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet je waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan jouw vastgoed(beheer)organisatie? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten zien op welke wijze je overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om ‘in control’ te komen.

Deze masterclass geeft je op praktische wijze inzicht in de samenhang van normen voor processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht helpt je bij de ontwikkeling of optimalisering van jouw visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie.

De Vastgoed Academy van BOB-KOB organiseert deze masterclass in samenwerking met Helix Academy.

Inhoud

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voor wie?

Doe mee met de masterclass als jij of jouw organisatie zoekt naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt je jouw eigen vastgoedorganisatie óf die van je opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -bestuurders, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoed. Ook toezichthouders e/o bestuurders kunnen uitstekend aansluiten bij de masterclass.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

Werkwijze

In een interactieve bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen en inzichten gedeeld en besproken. Je krijgt handvatten aangereikt om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling naar waardegestuurd vastgoedbeheer. Er is veel ruimte om kennis en ervaring met elkaar te delen.

De masterclass wordt verzorgd door Johan Smit, Principal Consultant (Helix Advies) en coördinerend hoofdauteur

Na afloop is het voor deelnemers aan deze masterclass mogelijk om aanvullend een persoonlijk en/of organisatieassessment af te leggen. Deze assessments afgenomen door docent Johan Smit en geven je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop jouw vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van je ambities en/of die van jouw organisatie.

Toelichting: Normen voor waardegestuurd vastgoedbeheer

Medio 2023 wordt de nieuwe norm voor assetmanagement definitief gepubliceerd, de NEN 8026. Deze gaat de NTA 8026 voor Vastgoedsturing en Conditiemeting vervangen. De nieuwe norm geeft structuur bij het inrichten van een vastgoedorganisatie: hoe liggen de verantwoordelijkheden binnen de assetmanagementorganisatie en hoe lopen de informatiestromen?

Met de ontwikkeling van de norm NEN 8026 “Beleidsmatig kader voor het waarde gestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving” wordt er hard aan gewerkt om de populaire norm ‘NEN 2767 Conditiemeting’ op strategisch, tactisch en operationeel niveau en ten behoeve van planvorming op tactisch niveau te verbinden met de NEN-ISO 55000 normering voor assetmanagement. Waarden en doelen (assetmanagement doelstellingen) worden binnen de nieuwe norm vertaald naar uitvoerbaar beleid door de koppeling te maken van ambitie en (kern)waarden van de organisatie naar tactische eisen en planvorming t.b.v. de operationele uitvoering.

De norm draagt bij aan visievorming en maakt het mogelijk om betere en samenhangende keuzes te maken om noodzakelijke verbeteringen slim aan te pakken. Dit helpt beheerorganisaties om kosten en risico’s te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren.

Vervolgopleiding