Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed

Heeft u grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Bent u in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet u waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan uw vastgoed(beheer)organisatie? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten u zien op welke wijze u overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om in control te komen.

Deze masterclass geeft u op praktische wijze inzicht in de samenhang van normen voor processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht helpt u bij de ontwikkeling of optimalisering van uw visie en kijk op assetmanagement voor uw eigen organisatie.

De Vastgoed Academy van BOB-KOB organiseert deze masterclass in samenwerking met Helix Academy.

 

Inhoud
Opleidingsduur
Voor wie?
Achtergrondinformatie
Afronding
Prijs
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inzicht in de samenhang van diverse normen en processen in het speelveld assetmanagement;
  • Invulling geven aan de onderhoudsstrategie en het beleid in relatie tot vastgoedstrategie op korte en lange termijn en de duurzaamheidsambitie;
  • Inzicht in de eigen situatie in relatie tot belangen van stakeholders;
  • Vastgoedinformatiemanagement;
  • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens;
  • Zorg- en onderzoekplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften;
  • Vastgoedsturing op functionaliteit, risico’s en kosten;
  • Het belang van een ‘onderhouds-/prestatieniveau’ (conditie en risico’s) o.b.v. NEN 2767;
  • Ins- en outs rondom het uitbesteden van prestatiecontracten beheer en onderhoud als regieorganisatie.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor personen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt u uw eigen vastgoedorganisatie óf die van uw opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -bestuurders, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoed. Ook voor toezichthouders e/o bestuurders is deze masterclass uitermate geschikt.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

Eén bijeenkomst van 09.30 uur tot 15.00 uur inclusief lunch en napraat-/netwerkbijeenkomst.

Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

In een interactieve bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen en inzichten gedeeld en besproken. U krijgt handvatten aangereikt om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling naar waardegestuurd vastgoedbeheer. Er is veel ruimte om kennis en ervaring met elkaar te delen.

De masterclass wordt verzorgd door Johan Smit, Principal Consultant (Helix Advies) en coördinerend hoofdauteur

Na afloop is het voor deelnemers aan deze masterclass mogelijk om aanvullend een persoonlijk en/of organisatieassessment af te leggen. Deze assessments afgenomen door docent Johan Smit en geven u inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop uw vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van uw ambities en/of die van uw organisatie.

Toelichting: Normen voor waardegestuurd vastgoedbeheer

Medio 2022 wordt de nieuwe norm voor assetmanagement gepubliceerd, de NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader voor het in stand houden van assets in de gebouwde omgeving’. Deze gaat de NTA 8026 voor Vastgoedsturing en Conditiemeting vervangen, een reeds jaren beproefde werkwijze voor vastgoedeigenaren en -beheerders.

Met de ontwikkeling van de norm NEN 8026 wordt er hard aan gewerkt om de populaire norm ‘NEN 2767 Conditiemeting’ op strategisch, tactisch en operationeel niveau te verbinden met de NEN-ISO 55000 normering voor assetmanagement.

Waarden en doelen (assetmanagement doelstellingen) worden binnen de nieuwe norm NEN 8026 vertaald naar uitvoerbaar beleid door de koppeling te maken van ambitie en (kern)waarden van de organisatie naar de operationele uitvoering. De nieuwe norm geeft structuur bij het inrichten van een vastgoedorganisatie: hoe liggen de verantwoordelijkheden binnen de organisatie en hoe lopen de informatiestromen?


Prijs

€ 450,- exclusief btw.


Afronding

Na afloop ontvangt u een verklaring van deelname.

Vervolgopleiding

Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl