Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces en het kunnen optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

In deze opleiding leer je:

  • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en de doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van onderhouds- en beheertaken.
  • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
  • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.
  • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
  • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.
  • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten definiëren.
  • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

Bekijk ook het opleidingsschema Vastgoedbeheer en ontwikkeling.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding op de online leeromgeving van BOB-KOB.
Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed maakt hier deel van uit.

In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht. Er is veel ruimte voor het behandelen van de eigen praktijksituaties. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining gericht op rapporteren en presenteren.

Vervolgopleiding

Diverse soft-skills en vak- of kennisgerichte opleidingen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl