Verf en Onderhoud

“Kleurrijk uitgelegd, met handige praktijkvoorbeelden”

Jaarlijks geven woningcorporaties, beleggers, overheden en bedrijven miljoenen uit aan het behouden en beschermen van kostbare materialen, constructies en panden. Veel van dit onderhoudswerk heeft te maken met verf en coatings.

Maar welke verf gebruik je op welke ondergrond? En hoe bepaal je het moment waarop schilderonderhoud nodig is? Dat (en nog veel meer!) leer je in deze module. We vertellen je over de verschillende verftypes en systemen én je ervaart in de praktijk hoe je de conditie van schilderwerk vaststelt. Natuurlijk gaan we ook in op actuele thema’s, zoals duurzaamheid en gebruik van NEN 2767.

Inventarisatie, inspectie, onderhoud, keuringen, controles en toezicht: het komt allemaal aan bod. Met deze informatie kun je bijdragen aan het bijstellen en/of aanpassen van de uitvoering van onderhoud en/of de op te stellen rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen. De opgedane kennis helpt je om de juiste beslissing voor onderhoud te nemen, offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten en (gelijkwaardige) gesprekspartner in het proces te zijn.

Bekijk ook het opleidingsschema Vastgoedbeheer en ontwikkeling en de Planning.

Doel

Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch
beheerder/opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

Dit leer je

 • Alles over de eigenschappen van typen verf en verfsystemen en het gebruik ervan op de
  ondergrond en bij het vervolgonderhoud.
 • Wat is de invloed van ondergrond en milieuomstandigheden op de levensduur van verfsystemen?
 • Alles over schadebeelden bij inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden vaststellen, met het oog op NEN 2767 deel 2.
 • Verftechnische adviezen en (begeleidings)rapportages van leveranciers beoordelen.
 • Welke verduurzamingsmogelijkheden zijn er?
 • Alles over applicatiemethoden, verwerkingsvoorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Alles over verfsystemen en ondergronden.
 • Algemene kennis van kosten, zoals: prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen
  en taakstellende budgetten.
 • Een inspectie op locatie voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
 • Hoe zit het met garantie en onderhoudscontracten?
 • Advies geven over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl