Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven

In deze training leer je de effecten van het eigen gedrag en dat van anderen begrijpen. Tevens leer je hoe je eigen gedrag zodanig kan aanwenden dat een gewenst resultaat wordt bereikt. Na de training ben je in staat om effectiever gesprekken sturen in uiteenlopende situaties, effectief om te gaan met verschillende typen werkoverleg (opzetten en uitvoeren),  je hebt inzicht gekregen in leidinggeven en hebt geleerd verschillende stijlen (inclusief instrueren) situationeel toe te passen.

Aansturing op de bouwplaats in de vorm van communicatie, informatie en het geven van instructies is van groot belang voor de efficiency van bedrijven. Het wordt dus steeds belangrijker om naast de vaktechniek sociale vaardigheden te beheersen. Ook het werkoverleg is een regelmatig terugkerende activiteit die belangrijk is voor het bouwproces. Tijdens het werkoverleg krijgen immers de organisatie, de coördinatie, de planning, de bewaking en de bijstelling van het bouwproces concreet gestalte. Het is dan ook van belang dat werkoverlegsituaties zo effectief mogelijk ingericht worden. Het leidinggeven aan eigen mensen en onderaannemers vereist kennis en vaardigheden om de onderlinge samenwerking te stimuleren en te beïnvloeden. Voor het goed kunnen vervullen van een opdracht is het essentieel dat de instructie duidelijk is en de juiste controlemiddelen worden gehanteerd.

 

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie

Voorlieden; meewerkend/assistent uitvoerders.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

079-325 24 63

roos@bob-kob.nl