Wijzigingen Bouwbesluit (Bbl) en inleiding Omgevingswet

Wil je je voorbereiden op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van WKB? En wil je op de hoogte zijn van de nieuwe eisen vanuit het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit? Doe dan mee met deze workshop Wijzigingen Bouwbesluit (Bbl) en inleiding Omgevingswet.

Tijdens de eerste bijeenkomsten krijg je inzicht in het huidige Bouwbesluit en het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tijdens de terugkomdag, die we twee maanden voor definitieve inwerkingtreding van de wet plannen, nemen we je mee in de laatste definitieve wijzigingen. Op deze wijze ben je op de hoogte van nieuwe regels als het nieuwe Bbl wordt ingevoerd.

Deze workshop is een coproductie met Bouwend Nederland en is ook interessant als je eerder de workshop ‘Wet Kwaliteitsborging in de Bouw’ van Bouwend Nederland hebt gevolgd. Vragen over de voorgenomen wijzigingen in het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving worden in deze workshop beantwoord.

Inleiding wijzigingen Bouwbesluit (Bbl)

Omgevingswet:

 • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
 • Vergunning/melding/vergunningsvrij
 • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?

Nieuwe bouwtechnische eisen:

 • Hoofdopzet Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl); de opvolger van het huidige bouwbesluit
 • Toepassen op bouwplan ‘voorbeeld woningen’ en ‘verbouw/uitbreiding’

Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:

 • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
 • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
 • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s?

Terugkomdag Laatste definitieve wijzigingen Bbl:

 • Definitieve wijzigingen Bbl t.o.v. Bouwbesluit
 • Bbl, aandachtpunten en valkuilen
 • Bbl in de praktijk

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl