Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze workshop is speciaal voor BouwGarant-deelnemers die actief zijn in kleinschalige nieuwbouw en verbouw. In twee blokken van drie uur leer je de belangrijkste aspecten van de Wkb en krijg je inzicht in de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. We zoomen in op interne kwaliteitsborging, het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit: Hoe laat ik zien dat mijn bouwwerk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet en hoe bouw ik een opleverdossier op?

Je kunt je voor deze workshop aanmelden via de website van Bouwend Nederland.

Deze workshop is een co-productie van BouwGarant, Bouwend Nederland en BOB-KOB.

 • Doel en essentie van Wkb
 • De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:
  • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
  • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek
 • Interne kwaliteitsborging:
  • Eisen, risico‚Äôs, keuringsplan, registratie en dossiervorming
  • Templates, formats en praktijkcase
 • Behandeling praktijkcase
 • Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:
  • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
  • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger
 • Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Implementatie in de praktijk:
  • Houding en gedrag
  • Proefprojecten
  • Mogelijke vervolgactiviteiten

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl