Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigingen Bouwbesluit (BBL) BouwGarant

Deze gecombineerde workshop is speciaal voor BouwGarant-deelnemers die als ontwikkelende aannemer actief zijn in nieuwbouw en verbouw en ook te maken hebben met bouwaanvragen. In vier blokken van drie uur leer je de belangrijkste aspecten van de Wkb en de aangescherpte eisen vanuit het Bouwbesluit (BBL).

Deze workshops zijn een co-productie van BouwGarant, Bouwend Nederland en BOB-KOB.

Workshop 1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doel en essentie van Wkb
 • De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:
  • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
  • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek
 • Interne kwaliteitsborging:
  • Eisen, risico’s, keuringsplan, registratie en dossiervorming
  • Templates, formats en praktijkcase
 • Behandeling praktijkcase
 • Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:
  • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
  • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger
 • Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Implementatie in de praktijk:
  • Houding en gedrag
  • Proefprojecten
  • Mogelijke vervolgactiviteiten

Workshop 2. Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)

 • Omgevingswet:
  • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
  • Vergunning/melding/vergunningsvrij
  • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?
 • Nieuwe bouwtechnische eisen:
  • Hoofdopzet Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL); het nieuwe bouwbesluit
  • Toepassen op bouwplan ‘voorbeeld woningen’ en ‘verbouw/uitbreiding’
 • Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:
  • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
  • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
  • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl