Verduurzaming bestaande woningbouw

We zitten middenin de energietransitie en nog niet alles is uitontwikkeld. Dat levert een hoop vragen op. Daarentegen is er ook al veel geprobeerd, geëxperimenteerd en bereikt door koplopers, bouw- en installatiebedrijven, corporaties en gemeenten. Van die kennis en ervaringen hebben we een heleboel geleerd.

Hoe, wat en waarom?

In deze vierdaagse training bespreken we, aan de hand van praktijkvoorbeelden, met elkaar wat er in bepaalde situaties wel en niet mogelijk is. We gaan in op het hoe en wat. Hoe renoveer en bouw je met hoge energieambities? Welke mogelijkheden zijn er? Wat komt er bij kijken? (Prestatiegarantie, bewoners, integrale concepten, enz.)

Daarnaast besteden we ook aandacht aan het waarom. Waarom doen we dit? En waarom zou je het doen als aanbieder/opdrachtgever? Wat zijn de consequenties? Wat betekent het voor mij en voor mijn organisatie en de samenwerking met anderen?

De training is ontwikkeld in opdracht van OTIB en ISSO en wordt verzorgd door BOB opleidingen in samenwerking met SlimRenoveren en Nyenrode Business Universiteit.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl